OK

Jeśli szukasz interesujących Cię studiów podyplomowych skorzystaj z poniżych możliwości:

Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Akademia Sztuki Wojennej

Dane jednostki


Adres:
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, arszawa-Rembertów, 00-910

Oferowane studia


Absolwent studiów podyplomowych będzie wykazywał się znajomością teorii, metod, narzędzi mieszczących się w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, które dotyc...

Absolwent studiów podyplomowych będzie wykazywał się znajomością teorii, metod, narzędzi które pozwolą mu zrozumieć i rozwiązać problemy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku zbrojeniow...

Studia podyplomowe skierowane są do osób zajmujących się problematyką wykorzystania siecio-centrycznych narzędzi wspomagania podejmowania decyzji w dowodzeniu przede wszystkim na poziomie taktycznym o...

Studia przeznaczone są dla osób pragnących uzyskać nowe lub podwyższyć już posiadane kompetencje zawodowe w zakresie zarządzania procesami personalnymi w organizacjach publicznych i biznesowych. Zdoby...

Podyplomowe studia Zarządzanie w sztabach wojskowych stanowią odpowiedź na pojawiające się wyzwania, przed którymi stają Siły Zbrojne RP oraz inne instytucje, realizujące różne zadania na rzecz obronn...

Po ukończeniu studiów podyplomowych, absolwenci zdobędą pożądaną na rynku pracy wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu szeroko rozumianego prawa cyberprzestrzeni. Jednocześnie absolwenci będą pr...

Zdobyta wiedza kwalifikuje Absolwenta do pracy na stanowiskach związanych zorganizacją i obsługą ruchu turystycznego, szczególnie w zakresie turystyki historyczno-militarnej....

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie lotnictwem posiada wiedzę z zakresu nauk, które obejmują istotę, prawidłowości i złożoność problemów związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem lotnictwem ...

pokaż:
  • wszystkie
  • wyświetlane od: 1 do: 8

    Lokalizacja uczelni