OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Opis studiów

Po ukończeniu studiów podyplomowych, absolwenci zdobędą pożądaną na rynku pracy wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu szeroko rozumianego prawa cyberprzestrzeni. Jednocześnie absolwenci będą predysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytucji państwowych odpowiedzialnych za kwestie związane z cyberbezpieczeństwem (takich jak: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, czy Krajowa Administracja Skarbowa).


Czas trwania

2 semestry


Liczba godzin

272


Koszty

7000 zł


Dane Uczelni

Uczelnia:
Akademia Sztuki Wojennej
Adres:
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, Warszawa-Rembertów
Jednostka:
Wydział Zarządzania i Dowodzenia
Adres Jednostki:
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, arszawa-Rembertów

Lokalizacja