OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Akademia Sztuki Wojennej | Wydział Zarządzania i Dowodzenia


Opis studiów

Absolwent studiów podyplomowych będzie wykazywał się znajomością teorii, metod, narzędzi mieszczących się w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych zarządzaniem projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.


Czas trwania

2 semestry


Liczba godzin

240


Koszty

7000 zł


Dane Uczelni

Uczelnia:
Akademia Sztuki Wojennej
Adres:
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, Warszawa-Rembertów
Jednostka:
Wydział Zarządzania i Dowodzenia
Adres Jednostki:
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, arszawa-Rembertów

Lokalizacja