OK

Jeśli szukasz interesujących Cię studiów podyplomowych skorzystaj z poniżych możliwości:

Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Akademia Sztuki Wojennej

Dane jednostki


Adres:
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, arszawa-Rembertów, 00-910

Oferowane studia


Zakres studiów obejmuje m.in. tematykę dyplomacji międzynarodowej, współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa, strategii, rozwiązywania konfliktów, globalnej polityki komunikacyjnej, organizacji i instyt...


Istotą Studiów Podyplomowych Międzynarodowe Stosunki Wojskowe jest przygotowanie absolwentów pod względem teoretycznym i praktycznym do funkcjonowania w środowisku międzynarodowym odpowiedzialnym za w...

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności w zakresie problematyki ochrony i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i ochrony informacji w organizacji. W trakcie zajęć ...

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zajęć teoretycznych w ramach programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego. Tym samym niestacjonarne ...

Niestacjonarne podyplomowe studia Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli przeznaczone są dla studentów lub absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, którzy zamierzaj...

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie kompetencje pedagogiczne, psychologiczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Tym samym absolwent studiów przygotowany jest do w...

Niestacjonarne podyplomowe studia Administracja Obrony Narodowej adresowane są do osób na stanowiskach kierowniczych zajmujących się problematyką obronną, zarówno z jednostek organizacyjnych podlegają...

Absolwent studiów będzie przygotowany do uczestnictwa i kierowania zespołami w sytuacjach zagrożeń, ich następstw, w sytuacjach niepewnych, losowych zdarzeń, w tym do organizacji i koordynowania funkc...

Absolwent studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Wewnętrzne będzie przygotowany do kierowania zespołem ludzi w sytuacjach zagrożenia – w tym do organizacji i kierowania działaniami w jednostkach organ...

pokaż:
  • 10
  • wszystkie
  • wyświetlane od: 1 do: 10

    Lokalizacja uczelni