OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego

Akademia Sztuki Wojennej | Wydział Bezpieczeństwa Narodowego


Opis studiów

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zajęć teoretycznych w ramach programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego. Tym samym niestacjonarne studia podyplomowe przeznaczone są dla studentów lub absolwentów studiów nauczycielskich, którzy chcą uzyskać merytoryczne przygotowanie do nauczania w zakresie Programu Szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej.


Czas trwania

2 semestry


Liczba godzin

170


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Akademia Sztuki Wojennej
Adres:
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, Warszawa-Rembertów
Jednostka:
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Adres Jednostki:
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, arszawa-Rembertów

Lokalizacja