OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Akademia Sztuki Wojennej | Wydział Bezpieczeństwa Narodowego


Opis studiów

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności w zakresie problematyki ochrony i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i ochrony informacji w organizacji. W trakcie zajęć słuchacze studium zostaną zaznajomieni z aktualnym stanem interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie tworzenia Polityki Bezpieczeństwa i różnorodnymi obszarami działalności organizacji w tym zakresie.


Czas trwania

2 semestry


Liczba godzin

240


Koszty

4000 zł


Dane Uczelni

Uczelnia:
Akademia Sztuki Wojennej
Adres:
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, Warszawa-Rembertów
Jednostka:
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Adres Jednostki:
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, arszawa-Rembertów

Lokalizacja