OK

Konferencja Konkurencyjna Edukacja - „Uczelnia Idea. Cyfrowa transformacja” - 18.04.2018 - Gdańsk

Zapraszamy do rejestracji na konferencję Konkurencyjna Edukacja pt. „Uczelnia Idea. Cyfrowa Transformacja”, która odbędzie się 17 i 18 kwietnia br. w Hotelu Sopot oraz w Dziedzińcu im. D.G. Fahrenheita Politechniki Gdańskiej. Organizatorami wydarzenia są studia MBA prowadzone na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG w partnerstwie z Gdańskim Klubem Biznesu, Pracodawcami Pomorza, ESO Audit, J.J. Darboven Poland oraz twórcami inicjatywy Open Eyes Economy Summit.

„Istota kształcenia w szkole wyższej nie polega (…) na wpajaniu wiedzy faktograficznej, lecz na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da się znaleźć w podręcznikach” twierdził Albert Einstein. Jakże aktualnie brzmią te słowa dzisiaj, w czasach cyfrowej transformacji postępującej gwałtownie nie tylko w nauce i technice. Cyfrowa transformacja dotyka każdego z nas, w każdej dziedzinie życia – od codziennej komunikacji i rozrywki, przez edukację, pracę, aż po skomplikowane procesy biznesowe. Czy jesteśmy na nią gotowi? Jaki ma na nas wpływ? Jakie niesie szanse i jakie zagrożenia. Jak w pełni wykorzystać możliwości, które nam daje w sferze edukacyjnej, akademickiej, biznesowej i osobistej?

Odpowiedzi na te, między innymi, pytania poszukają eksperci i autorytety, których zaprosiliśmy do udziału w wydarzeniu, zaplanowanym w atrakcyjnej dwudniowej formule łączącej wykład, „power speech”, debatę oksfordzką i lożę mentorów. Do aktywnego  udziału w dyskusji włączymy też publiczność, wśród której znajdą się przedstawiciele środowisk naukowych, biznesowych, administracyjnych, pozarządowych, medialnych.

Szczegóły prezentujemy na stronie konferencji: http://fwd.edu.pl/konkurencyjnaedukacja/

Formularz rejestracyjny: http://gdansk.oees.pl/

Tradycyjnym, uroczystym elementem programu konferencji będzie wręczenie dyplomów absolwentom studiów MBA Politechniki Gdańskiej. W tym roku wyjątkowy charakter tej uroczystości podkreśli obecność wśród zaproszonych gości dyrektorów studiów MBA z innych świetnych polskich uczelni.

Wydarzenie wpisuje się w cykl działań realizowanych pod wspólnym szyldem „Konkurencyjna edukacja”, w którym łączymy potencjał intelektualny i organizacyjny środowisk akademickich i biznesowych, by wspólnie wypracowywać jak najlepsze, innowacyjne pomysły i rozwiązania służące rozwojowi szeroko pojętej edukacji.

Zapewnienie najwyższego poziomu – merytorycznego i organizacyjnego – konferencji nie byłoby możliwe bez współpracy z patronami i partnerami. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik. Naszym partnerem merytorycznym jest inicjatywa Open Eyes Economy Summit.

Organizatorzy

  • MBA Politechniki Gdańskiej
  • Gdański Klub Biznesu
  • Pracodawcy Pomorza
  • ESO Audit
  • J.J. Darboven
  • Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
  • Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Współorganizatorzy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • GAP
  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej