OK

Archiwum

Ranking Szkół Wyższych wydawnictwa PERSPEKTYWY 2020

Ranking Szkół Wyższych wydawnictwa PERSPEKTYWY 2020

Wydawnictwo PERSPEKTYWY ogłosiło 21. edycję Rankingu Szkół Wyższych. W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną jest to wyjątkowa edycja zestawienia najlepszych uczelni w Polsce. Ranking Szkół Wyższych to cztery równoległe zestawienia uczelni w jednym rankingu. Laureatem tegorocznej edycji Rankingu Uczelni Akademickich został Uniwersytet Jagielloński. Drugie miejsce zajął Uniwersytet Warszawski (przed rokiem było odwrotnie), a trzecie Politechnika Warszawska. W Rankingu Uczelni Niepublicznych najwyższe miejsce zdobyła Akademia Leona Koźmińskiego (po raz 21. raz!). Natomiast w Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 1. Miejsce zajęła (podobnie jak w 2019 r.) Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Tegoroczna edycja rankingu ma charakter szczególny. Po pierwsze była przygotowana w warunkach pandemii, która wprowadziła wiele zmian i niewiadomych w życie uczelni w Polsce. Po drugie uwzględnia zmiany wprowadzone Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 roku. Zmiany te mają szczególny wpływ na Ranking Kierunków Studiów. 

Do przygotowywania rankingu branych jest pod uwagę łącznie 29 wskaźników, pogrupowanych w 7 kryteriów. Ranking odzwierciedla wszystkie istotne wymiary i funkcje szkoły wyższej: badawcze, dydaktyczne, społeczne i związane z transferem wiedzy. Ranking Szkół Wyższych przygotowywany przez Fundację PERSPEKTYWY to w praktyce cztery równoległe zestawienia, które odzwierciedlają pozycję różnych typów uczelni w systemie edukacji wyższej w Polsce.

Są to:

Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;

Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych – obejmujący uczelnie zawodowe posiadające uprawnienia do kształcenia na poziomie magistra lub licencjata (inżyniera).

Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 68 kierunków studiów.

Metodologia rankingu

Każda uczelnia oceniana jest w oparciu o różne kryteria. Dla uczelni akademickich jest to 7 kryteriów: prestiż (12%), innowacyjność (8%), potencjał naukowy (15%), efektywność naukowa (28%), warunki kształcenia (10%), umiędzynarodowienie studiów (15%), absolwenci na rynku pracy (12%). Dla uczelni niepublicznych kryteria oceny wyglądają nieco inaczej i są to: prestiż (10%), innowacyjność (5%), siła naukowa (30%), warunki kształcenia (15%), umiędzynarodowienie studiów (15%), absolwenci na rynku pracy (25%). Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe oceniane są pod względem następujących kryteriów: prestiż (10%), siła naukowa (35%), warunki kształcenia (10%), umiędzynarodowienie studiów (15%), absolwenci na rynku pracy (30%). Każdy z rankingów ma ponadto swój zestaw minimalnych kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby uczelnia została zakwalifikowana do zestawienia. Więcej na temat metodologii można przeczytać tutaj: http://ranking.perspektywy.pl/2020/methodology/rsw

Zmiany w stosunku do edycji 2019 

Decyzją Kapituły, w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2020, przy utrzymaniu zasadniczego kształtu metodologii, zostały wprowadzone następujące zmiany:

•    W kryterium ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY zmniejszono (do 5 procent) wagę wskaźnika Preferencje pracodawców opartego na badaniu przeprowadzonym wśród 1800 polskich firm przez Centrum Badań Marketingowych „Indicator”. Zarazem zwiększono w tym kryterium (do 7 procent) wagę wskaźnika Ekonomiczne Losy Absolwentów, opartego na badaniach ELA publikowanych przez MNiSW.
•    W kryterium INNOWACYJNOŚĆ zrezygnowano ze wskaźnika Pozyskane środki z UE, ze względu na zakończenie się aktualnego horyzontu finansowego UE (2014-2020) i idącą za tym utratę przydatności tego wskaźnika do celów rankingu. Zarazem „uwolnione” 3 procent wagi przydzielono na wskaźnik Patenty zagraniczne uzyskane przez uczelnie, dzięki czemu łączna waga kryterium odzwierciedlającego innowacyjność pozostała taka sama (8 procent).
•    Do kryterium EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA dodano (z wagą 3 procent) nowy wskaźnik FWVI (Field Weighted View Impact), który określa relację liczby odsłon (długotrwałych wyświetleń na ekranie lub pobrań) publikacji uczelni do średniej liczby odsłon otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2015-19.
W uzasadnieniu podkreślono, że zmiany te odzwierciedlają filozofię odchodzenia w Rankingu od wskaźników „miękkich” na rzecz danych „twardych”. Wprowadzone zmiany mają ograniczony charakter i nie wpływają na możliwość porównywania uczelni w układzie „rok do roku”.

Wyniki rankingów

Wyniki tegorocznej edycji Rankingu nie różnią się znacząco od wyników poprzednich edycji. Czołówka szkół wyższych w Polsce jest od pewnego czasu niezmienna. Sporadycznie dochodzi do zmiany miejsc pomiędzy uczelniami klasyfikowanymi na najwyższych pozycjach.

Ranking Uczelni Akademickich

1. Uniwersytet Jagielloński (2. w 2019 r.)
2. Uniwersytet Warszawski (1. w 2019 r.)
3. Politechnika Warszawska (3. w 2019 r.)

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich

1. Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy (1. w 2019 r.)
2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z Warszawy (2. w 2019 r.)
3. Uczelnia Łazarskiego (3. w 2019 r.)

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

1. Akademia im. Jakuba z Paradyża (1. w 2019 r.)
2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu (10. w 2019 r.)
3. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (2. w 2019 r.)

Z pełnymi wynikami rankingu można zapoznać się na stronie Wydawnictwa Perspektywy: http://ranking.perspektywy.pl/2020/ 

Ranking Kierunków Studiów

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020 to zestawienie najpopularniejszych kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Ranking ocenia 70 kierunków studiów w 9. obszarach rankingowych obejmujących nauki: humanistyczne, teologiczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, medyczne i o zdrowiu, techniczne, a także blok nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Uwaga: RKS 2020 nie obejmuje uczelni artystycznych. Zgodnie z przyjętymi zasadami, kierunki objęte Rankingiem muszą być prowadzone w danej uczelni w trybie stacjonarnym – na jednolitych studiach magisterskich lub na studiach II stopnia (zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej uczelni). Musi być prowadzony nabór na te kierunki na rok akademicki 2020/21 (na pierwszy rok studiów). Kierunki te muszą też mieć dwa roczniki absolwentów.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy w 2020 roku, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 12 do 14 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. W zależności o kierunku studiów przyjmowane są następujące kryteria: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny, umiędzynarodowienie, innowacyjność oraz kryteria dodatkowe. Różne są również wskaźniki wag poszczególnych kryteriów w zależności od specyfiki kierunku. 

Z pełnymi wynikami rankingu można zapoznać się na stronie Wydawnictwa Perspektywy: http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow

Źródło: Fundacja Edukacyjna Perspektywy


30 lipca 2020 | Rankingi