OK

Dominik Czesak

Dominik Czesak

Sedlak & Sedlak

Którzy absolwenci studiów podyplomowych zarabiali najlepiej w 2019 roku?

Którzy absolwenci studiów podyplomowych zarabiali najlepiej w 2019 roku?

Dominik Czesak - 15 kwietnia 2020 o studiach podyplomowych

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2019 wzięło udział 18 438 osób, które ukończyły studia podyplomowe. Większą grupę stanowili mężczyźni. Ankietę uzupełniło 57% mężczyzn i 43% kobiet. 

Mediana wynagrodzenia całkowitego absolwentów studiów podyplomowych w 2019 roku wyniosła 6 000 PLN brutto. Jest to o 1 215 PLN więcej od mediany całego badania, która wyniosła 4 785 PLN. Mężczyźni zarabiali zdecydowanie więcej niż kobiety. Różnica w medianie zarobków kobiet i mężczyzn wyniosła 2 300 PLN. Luka płacowa w 2019 roku w przypadku osób po studiach podyplomowych równa była 30,67%. 

Schemat 1. Wynagrodzenie całkowite absolwentów studiów podyplomowych w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat 1. Wynagrodzenie całkowite absolwentów studiów podyplomowych w 2019 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 roku

Najwyższe wynagrodzenie w 2019 roku otrzymali absolwenci studiów podyplomowych, którzy ukończyli elektronikę i automatykę oraz informatykę. Ich wynagrodzenie wynosiło kolejno: 10 000 PLN brutto i 8 907 PLN brutto. Absolwenci prawa i administracji w 2019 roku zarabiali 5 600 PLN. Jest to kwota o 400 PLN niższa od mediany wynagrodzenia całkowitego wszystkich absolwentów studiów podyplomowych. 

Wykres 1. Mediana wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów podyplomowych po różnych kierunkach studiów 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres 1. Mediana wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów podyplomowych po różnych kierunkach studiów 2019 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 roku

Absolwenci studiów podyplomowych zarabiali zdecydowanie więcej w firmach z kapitałem zagranicznym. Wynagrodzenia osób pracujących w organizacjach o przewadze kapitału zagranicznego były wyższe o około 3 000 PLN w porównaniu do osób zatrudnionych w firmach polskich. Osoby, które ukończyły studia podyplomowe i pracowały w firmach zagranicznych, zarabiały o 1 406 PLN więcej w porównaniu do absolwentów studiów wyższych bez dodatkowego dyplomu. Różnica wynagrodzeń w polskich organizacjach jest mniejsza. Absolwenci studiów podyplomowych zarabiali o 503 PLN więcej w porównaniu do osób posiadających wykształcenie wyższe zatrudnionych w przedsiębiorstwach z przewaga kapitału polskiego. 

Wykres 2. Mediana wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów podyplomowych pracujących w przedsiębiorstwach o różnym kapitale (w brutto PLN)

Wykres 2. Mediana wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów podyplomowych pracujących w przedsiębiorstwach o różnym kapitale (w brutto PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 roku

Sprawdziliśmy, jak kształtowały się zarobki absolwentów studiów podyplomowych z uwzględnieniem stażu pracy i kapitału firmy. Najwięcej w 2019 roku zarabiali absolwenci studiów podyplomowych pracujący w firmach zagranicznych z najdłuższym stażem pracy.. Największa różnica w zarobkach z podziałem na kapitał firmy wystąpiła wśród osób z najdłuższym stażem pracy. Osoby zatrudnione w firmach zagranicznych zarabiały o 40% więcej w porównaniu do absolwentów studiów podyplomowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego. 

Wykres 3. Mediana wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów podyplomowych, z różnym stażem pracy, pracujących w firmach z różnym kapitałem (brutto w PLN).

Wykres 3. Mediana wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów podyplomowych, z różnym stażem pracy, pracujących w firmach z różnym kapitałem (brutto w PLN).

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 roku

Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które dostępne są w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzień.

Więcej informacji:https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-wg-ogolnopolskiego-badania-wynagrodzen-obw

Dominik Czesak
Sedlak & Sedlak

Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.