OK
no logo

Jakub Leszczyński

Redaktor serwisu Katalog Studiów

Jak uzyskać dofinansowanie z KFS 2024 na studia podyplomowe?

Jakub Leszczyński - 5 marca 2024 o studiach podyplomowych

Wzrost każdej firmy zależy od inwestycji w rozwój umiejętności i kwalifikacji pracowników. To właśnie siła robocza jest kluczowa dla podnoszenia standardów usług, osiąganych rezultatów i budowania przewagi konkurencyjnej. Tradycyjnie, najskuteczniejszym sposobem na uzupełnienie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych na danym stanowisku są studia podyplomowe. Okazuje się, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mogą otrzymać do 100% dofinansowania na ten cel. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z dofinansowania KFS 2024?

Wsparcie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – korzyści dla pracowników i pracodawców

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony z funduszy Pracy, aby wspierać ciągłe kształcenie pracowników i pracodawców. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie miejsc pracy przez brak kwalifikacji dostosowanych do zmieniającego się rynku. Dofinansowanie z KFS w 2024 roku jest bardziej dostępne niż kiedykolwiek, pokrywając do 100% kosztów kształcenia.

Priorytetowe i rezerwowe finansowanie z KFS

Dzięki budżetowi wynoszącemu około 300 milionów złotych, środki KFS są priorytetowo przeznaczone na:

  • szkolenie osób powyżej 45. roku życia,
  • wsparcie dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
  • pracowników sektora motoryzacyjnego,
  • rozwój umiejętności cyfrowych,
  • implementację nowych procesów, narzędzi i technologii w przedsiębiorstwach,
  • wsparcie zawodów deficytowych,
  • osoby wracające na rynek pracy po dłuższej przerwie,
  • zarządzanie finansami i zapobieganie kryzysom.

Dodatkowo, Rada Rynku Pracy określiła priorytety dla środków rezerwowych, w tym wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i tych z długim stażem pracy w szczególnych warunkach.

KFS promuje kształcenie ustawiczne, szczególnie studia podyplomowe, jako najpopularniejszą formę rozwoju zawodowego.

Kto kwalifikuje się do dofinansowania?

Dofinansowanie z KFS jest dostępne dla pracodawców i pracowników w całej Polsce, zainteresowanych różnymi formami edukacji. O wsparcie mogą ubiegać się wszystkie jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne zatrudniające co najmniej jednego pracownika.

Podział środków pomiędzy regionami – KFS 2024

Środki na dofinansowanie są ograniczone i różnią się w zależności od regionu. Niezależnie od miejsca zamieszkania, warto złożyć wniosek jak najszybciej od momentu ogłoszenia naboru na dofinansowanie, gdyż decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy urząd pracy ogłasza nabór w wybranym przez siebie terminie.

Ile można otrzymać?

Pracodawcy mogą uzyskać dofinansowanie na kształcenie ustawiczne do wysokości 80% kosztów, nie przekraczających 300% przeciętnego wynagrodzenia, a mikroprzedsiębiorcy – do 100%. Ostateczna decyzja o przyznaniu środków zależy od spełnienia kryteriów i warunków określonych przez urzędy pracy.

Źródło: praca.gov.pl