OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Akademia kompetencji menedżera

Akademia Leona Koźmińskiego


Miasto: Warszawa | Województwo: mazowieckie | Kierunek: Zarządzanie

Opis studiów

CEL STUDIÓW Akademia kompetencji menedżera to studia stworzone dla praktyków biznesu. Program zawiera bloki tematyczne osadzone w kontekście organizacji i kierowania ludźmi. Podczas studiów menedżerowie budują i porządkują wiedzę z zakresu ważnych obszarów zarządzania. Przede wszystkim jednak otrzymują szereg narzędzi, przydatnych w praktyce, np. w sytuacjach konfliktowych, zmianach, negocjacjach czy wystąpieniach publicznych. Studia rozpoczynają się sesją development center. Jej celem jest określenie indywidualnego potencjału słuchaczy i obszarów rozwojowych w kluczowych kompetencjach menedżerskich. Każdy słuchacz otrzymuje indywidualną sesję informacji zwrotnej. Zajęcia kończy indywidualna sesja career path, na której słuchacze zdiagnozują swoje talenty, określą mocne strony i ustalą dalsze kierunki własnej kariery. ADRESACI STUDIÓW Menedżerowie, team liderzy, kierownicy, osoby zarządzające zespołami, projektami KORZYŚCI DLA ABSOLWENTÓW Dzięki uczestniczeniu w zajęciach słuchacze poznają między innymi: • swój osobisty potencjał menedżerski • sposoby budowania własnego wizerunku i autorytetu menedżerskiego w organizacji • metody zarządzania zespołami pracowniczymi, konfliktem, zmianą, procesem negocjacyjnym • skuteczne techniki komunikowania się w relacjach indywidualnych (np. zatrudniania, oceny, zwalniania pracownika) i grupowych (np. prowadzenia spotkań zespołów formalnych i projektowych) • koncepcję zarządzania opartego na wartościach


Czas trwania

2 semestry


Liczba godzin

182


Koszty

8400 zł


Dane Uczelni

Uczelnia:
Akademia Leona Koźmińskiego
Adres:
ul. Jagiellońska 57/59, Warszawa

Lokalizacja