OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Miasto: Gliwice | Województwo: śląskie | Kierunek: Logopedia

Opis studiów

Cel kształcenia: Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry terapeutów w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń mowy. Celem działania jest przygotowanie osób zajmujących się pracą z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy. Studia wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy, wymogom ministerialnym dotyczącym kształcenia terapeutów oraz potrzebom społecznym wynikającym ze stale rosnącej liczbie osób z zaburzeniami mowy. Adresaci studiów: Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych, po kierunkach: filologia, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna oraz wyższych szkół medycznych. Zasady doboru uczestników: ukończone studia wyższe z podanego zakresu: filologia, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, wyższe szkoły medyczne, lub innych spokrewnionych z logopedią (decyzje podejmuje kierownik studiów), pozytywny wynik badania audiologicznego, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Sylwetka absolwenta: Studia nadające kwalifikacje z logopedii, nadające kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń mowy. Program studiów obejmuje m.in.: Wprowadzenie do logopedii Neurologiczne podstawy zaburzeń mowy Podstawy foniatrii Fonetyka i fonologia języka polskiego Funkcjonalny opis języka polskiego – gramatyka, semantyka, pragmatyka Rozwój mowy dziecka Psychologia rozwojowa Podstawy psychiatrii Emisja głosu z elementami logopedii artystycznej Psychologia kliniczna Ortodoncja Afazja - diagnoza i terapia Dyslalia Diagnoza i terapia dyslalii Opóźniony rozwój mowy Wprowadzenie do wczesnej interwencji logopedycznej Wykorzystanie metod pedagogicznych w terapii logopedycznej Oligofrenologopedia – diagnoza i terapia Percepcja słuchowa – diagnoza i terapia Zaburzenia integracji sensorycznej Rozszczepy podniebienia i inne dysglosje Dyzartria – diagnostyka i terapia Muzykoterapia i logorytmika Jąkanie wczesnodziecięce Jąkanie i inne zaburzenia płynności mówienia Relaksacja i elementy psychoterapii Wczesna interwencja logopedyczna Surdologopedia Współpraca z rodziną w zakresie profilaktyki zaburzeń mowy Komunikacja alternatywna Zaburzenia komunikacji w autyzmie Programy komputerowe w logoterapii Trudności w czytaniu i pisaniu: diagnoza i terapia Seminarium.


Czas trwania

4 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Adres:
ul. Bojkowska 37, Gliwice

Lokalizacja