OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Opis studiów

Adresatami studiów są osoby pracujące lub zamierzające podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji publicznej, takimi jak: organizowanie działalności gospodarczej, zarządzanie mieniem samorządowym, programowanie, finansowanie i realizacja inwestycji lokalnych oraz skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych. Ramowy program studiów w wymiarze 214 godzin dydaktycznych obejmuje, m. in. następujące zagadnienia: Historia i organizacja administracji w Polsce oraz przykładowe rozwiązania w UE Zasady ustrojowe i zadania administracji publicznej i samorządowej Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego Kodeks prawa administracyjnego i praktyczne przykłady jego stosowania Finanse publiczne Rachunkowość budżetowa jako źródło informacji i narzędzia zarządzania Programy i środki pomocowe możliwe do wykorzystania w praktyce gospodarczej Wizerunek firmy, komunikacja indywidualna i grupowa Podstawy prawa cywilnego Cywilno-prawne uwarunkowania obrotu nieruchomościami Elektroniczny obieg dokumentacji i ochrona danych osobowych Polityka społeczna Moduł specjalistyczny: administracja publiczna Wybrane zagadnienia prawa pracy z uwzględnieniem regulacji prawnych pracowników samorządowych Prawo gospodarcze w samorządzie terytorialnym Nadzór i kontrola w jednostkach samorządu terytorialnego Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego Organizacja zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego Moduł specjalistyczny: administracja samorządowa Wybrane zagadnienia prawa pracy z uwzględnieniem regulacji prawnych pracowników administracji publicznej Prawo gospodarcze w administracji Nadzór i kontrola w jednostkach administracji publicznej Zarządzenie w jednostkach administracji publicznej Zamówienie publiczne Polityka społeczna Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.


Czas trwania

2 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Adres:
ul. Toruńska 55-57, Bydgoszcz
Jednostka:
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
Adres Jednostki:
ul. Toruńska 55-57, Bydgoszcz

Lokalizacja