OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie | Wydział Administracji i Finansów


Opis studiów

Studia trwają dwa semestry (180 godz.) i obejmują zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele. Uzyskane kwalifikacje dają pogłębione przygotowanie do wypełniania funkcji administracyjnych lub nadzorczych w instytucjach i organizacjach zajmujących się gospodarką łowiecką lub ochroną środowiska. Jest to oferta dla samorządów gmin, starostw i sejmików, urzędów wojewódzkich, lasów państwowych, wszystkich szczebli policji, strażników leśnych i łowieckich, zarządów kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego, a także organizacji i stowarzyszeń zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska. Założeniem ideowym programu jest: Uznanie łowiectwa jako ważnej części ogólnego programu ochrony środowiska. Opisanie łowiectwa jako zjawiska kulturowego, które w swoim archetypie zachowuje ciągłość, ale też pod wpływem zmian społecznych cywilizuje się. Ukazanie jak niezbędna jest znajomość różnych dziedzin prawa i posiadanie wysokich kwalifikacji praktycznych dla profesjonalnego administrowania łowiectwa i naturalnego środowiska. Program Studiów podyplomowych „Administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem” zawiera trzy bloki przedmiotów: Przedmioty prawnicze z zakresu: prawa łowieckiego, ochrony środowiska, gospodarki leśnej, ale też wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego, prawa rolnego, prawa cywilnego i prawa karnego. Przedmioty humanistyczne: współczesne programy ochrony środowiska, model łowiectwa w Polsce i Europie, łowiectwo w literaturze, filmie i sztuce, oraz teoria i praktyka komunikacji społecznej. Przedmioty specjalistyczne: fundusze krajowe i europejskie wspomagające gospodarkę łowiecką i ochronę środowiska, zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej, szkody powodowane przez zwierzęta łowne i chronione, sprawozdawczość i rachunkowość łowiecka, zagospodarowanie łowisk, media a instytucje związane ze środowiskiem naturalnym. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych, Dyrekcji Lasów Państwowych, Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego oraz dziennikarzy łowieckich czasopism z wykorzystaniem takich metod pracy, jak: wykład interaktywny, symulacja różnych zadań, wywiad dziennikarski, burza mózgów, wypełnienie wniosków o dofinansowanie. Są to studia skierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie (I lub II stopnia dowolnego kierunku), które są zatrudnione w urzędach i instytucjach i organizacjach zajmujących się administrowaniem lub nadzorem działań związanych z łowiectwem i ochroną środowiska.


Czas trwania

2 semestry / 180 godzin


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie
Adres:
pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro, Warszawa
Jednostka:
Wydział Administracji i Finansów
Adres Jednostki:
pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro, Warszawa

Lokalizacja