OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Opis studiów

Studia podyplomowe na kierunku "Doradca Zawodowy" w WSB to: - wykorzystanie w ramach zajęć testów predyspozycji zawodowych, osobowościowych, do badania kompetencji, m.in. test zdolności językowych, kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych CISS, skala I-E w pracy, kwestionariusz temperamentu PTS, wielowymiarowy kwestionariusz preferencji, test orientacji życiowej LOT-R, - udostępnianie słuchaczom gotowych scenariuszy ćwiczeń, - zajęcia praktyczne, m.in. symulacje rozmowy kwalifikacyjnej, case studies. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego, pracującego zarówno w instytucjach rynku pracy, jak i w placówkach oświatowych. Studia pokazują zadania doradcy zawodowego z perspektywy szeroko rozumianych zadań systemu edukacji i uwzględniają specyfikę pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi we współczesnej gospodarce. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.


Czas trwania

3 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Adres:
ul. Cieplaka 1C, Dąbrowa Górnicza
Jednostka:
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Adres Jednostki:
ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza

Lokalizacja