OK

Jeśli szukasz interesujących Cię studiów podyplomowych skorzystaj z poniżych możliwości:

Podyplomowe studia dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych języka rosyjskiego

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie | Wydział Filologii i Pedagogiki


Opis studiów

Studia zostały utworzone z myślą o absolwentach filologii rosyjskiej w Polsce, jak i absolwentach uczelni rosyjskojęzycznych przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Osoby ubiegające się o zakwalifikowanie na Podyplomowe studia dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych w zakresie języka rosyjskiego, powinny posiadać ukończone studia II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej lub inne studia magisterskie (inżynierskie) i wykazać się znajomością języka rosyjskiego na poziomie c najmniej C2 (ESOPKJ). Zajęcia prowadzone są przez praktyków z uprawnieniami tłumacza przysięgłego oraz doświadczonych wykładowców i dają możliwość poszerzenia terminologii specjalistycznej, przyswajania niezbędnych podstaw teoretycznych wpływających na efektywność tłumaczeń pisemnych, doskonalenia warsztatu w zakresie wszystkich rodzajów tłumaczeń ustnych oraz zgłębiania zagadnień z zakresu stylistyki i komparatystyki języka polskiego i rosyjskiego. Dodatkowym atutem studiów jest wykształcenie umiejętności efektywnego wykorzystywania nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę tłumacza (Internet, oprogramowanie CAT). Studia uprawniają do ubiegania się o zatrudnienie w biurach tłumaczeń i wszelkich innych instytucjach zatrudniających tłumaczy (także za granicą). Absolwent Podyplomowych studiów dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych języka rosyjskiego zna metody oraz strategie tłumaczeniowe stosowane w tekstach specjalistycznych. Posiada opanowaną terminologię prawną, prawniczą oraz biznesową. Absolwent studiów: posiada niezbędną wiedzę z zakresu teorii tłumaczenia postępuje zgodnie z etyką pracy tłumacza zna zasady poszanowania praw autorskich zachowuje poprawność merytoryczną sporządzanych tłumaczeń wykazuje się dbałością językowo-stylistyczną obu języków samodzielnie weryfikuje poprawność sporządzonego tłumaczenia umiejętnie wykorzystuje nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające pracę tłumacza umie rozwiązywać problemy tłumaczeniowe efektywnie organizuje warsztat tłumacza Kompetencje, wiedza merytoryczna i praktyczne umiejętności uzyskane w trakcie nauki na Podyplomowych studiach dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych w zakresie języka rosyjskiego ułatwią absolwentom: przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego (po spełnieniu wymogów zawartych w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego) ubieganie się o pracę asystenta, tłumacza oraz korektora tłumaczeń w biurach tłumaczeń i innych instytucjach występowanie w charakterze tłumacza konsekutywnego i symultanicznego wykonywanie pracy lektora specjalistycznego języka rosyjskiego świadczenie usług edukacyjnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług tłumaczeniowych.


Czas trwania


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie
Adres:
pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro, Warszawa
Jednostka:
Wydział Filologii i Pedagogiki
Adres Jednostki:
pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro, Warszawa

Lokalizacja