OK

Jeśli szukasz interesujących Cię studiów podyplomowych skorzystaj z poniżych możliwości:


Opis studiów

Program zajęć ma na celu przygotowanie do prowadzenia zajęć ruchowych wykorzystując umiejętności i techniki z zakresu tanecznych i nowoczesnych form ruchowych. Praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi formami taneczno-rytmicznymi i wybranymi nowoczesnymi formami ruchowymi przy muzyce. Rozumienie wiedzy teoretycznej z zakresu podstawowych wiadomości o muzyce z elementami rytmiki oraz tanecznych i nowoczesnych form ruchowych. Uwzględnienie nowych zadań edukacyjnych i metodycznych w obszarze ruchu tanecznego – akty ruchowe w różnych ujęciach. Program studiów zawiera elementy wychowania fizycznego, tanecznego i muzycznego , oraz estetycznego , jak również niezbędne dla każdego nauczyciela zajęcia z emisji głosu, pierwszej pomocy przed-medycznej i techniki relaksacyjne. W zakres projektu wchodzą następujące przedmioty: podstawowe wiadomości o muzyce z elementami rytmiki, teoria i metodyka polskich tańców ludowych / tańce narodowe i wybrane tańce regionalne/, teoria i metodyka tańców towarzyskich / tańce standardowe i latynoamerykańskie/, tańce integracyjne, w kręgu i dla grupy, tańce nowoczesne, formy taneczno-gimnastyczne z przyborami, techniki taneczne, nowoczesne formy ruchowe przy muzyce / fitness /, nowoczesne formy gimnastyki /aerobic sportowy /, sportowy rock’n’roll, taniec rekreacyjny salsa, kompozycja ruchowa tańca – podstawy choreografii kinezy profilaktyka poprzez sztukę, techniki relaksacyjne, emisja głosu, pierwsza pomoc przed-medyczna. Zasady naboru: uczestnikami mogą być absolwenci szkół wyższych. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (30) decyduje kolejność zgłoszeń. Termin zgłoszeń : rekrutacja ciągła do momentu utworzenia grupy. Opłaty: ok.1.200,00 zł za semestr (koszt studiów uzależniony jest od ostatecznej liczby uczestników) Opłata rekrutacyjna 50,00 - zł (bezzwrotna) płatna na konto CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Dokument końcowy: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uczestnicy studiów podyplomowych mogą uzyskać dodatkowo uprawnienia instruktora rekreacji – fitness – nowoczesne formy gimnastyki , po uzupełnieniu części ogólnej instruktora rekreacji /dodatkowo płatnej/.


Czas trwania

3 semestry / 360 godzin


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Adres:
Al. Jana Pawła II 78, Kraków
Jednostka:
Centrum Edukacji Zawodowej
Adres Jednostki:
Al. Jana Pawła II 78, Kraków

Lokalizacja