OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Zrównoważone użytkowanie obszarów leśnych w rozwoju regionalnym

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | Wydział Leśny


Miasto: Warszawa | Województwo: mazowieckie | Kierunek: Leśnictwo

Opis studiów

Charakterystyka studiów: Podyplomowe Studia Zrównoważone Użytkowanie Obszarów Leśnych w Rozwoju Regionalnym są formą kształcenia, przeznaczoną dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, w zakresie dowolnej dyscypliny. Program studiów zapewnia podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych słuchaczom m. in. w problematyce dotyczącej strategii Unii Europejskiej w odniesieniu do sfery użytkowania lasu, roli leśnictwa w rozwoju obszarów niezurbanizowanych w Polsce, instrumentów polityki leśnej, funduszy na rozwój regionalny obszarów wiejskich, zasad kształtowania przestrzeni leśnej, biotechnicznych podstaw użytkowania lasu, rozwiązań logistycznych w użytkowaniu lasu, ekonomicznych aspektów regulacji użytkowania lasu i rozwoju terenów leśnych oraz sektora usług leśnych w rozwoju regionalnym. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, Instytutu Badawczego Leśnictwa, zaproszeni specjaliści z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów (zgodnie z programem studiów) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Kierownik studiów: dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. nadzw. Organizacja studiów: Studia trwają 2 semestry od 1.10.2014 r. do 30.09.2015 r. w cyklach semestralnych zgodnie z organizacją roku akademickiego. Zajęcia będą odbywać się w środy, czwartki, piątki i soboty. Zasady naboru: rekrutacja według kolejności zgłoszeń Termin zgłoszeń: do 25 września 2014 r. Liczba miejsc: 30 Opłata: 2100 zł za semestr, 4200 zł za rok Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Studiów Podyplomowych ZUOLwRR Wydział Leśny Katedra Użytkowania Lasu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa bud. 34, pok. 2/91, w godzinach 9-15.


Czas trwania

2 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Adres:
Nowoursynowska 166, Warszawa
Jednostka:
Wydział Leśny
Adres Jednostki:
ul. Nowoursynowska 159, budynek 34, Warszawa

Lokalizacja