OK

Jeśli szukasz interesujących Cię studiów podyplomowych skorzystaj z poniżych możliwości:

Analizy statystyczne i data mining w biznesie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | Kolegium Analiz Ekonomicznych


Miasto: Warszawa | Województwo: mazowieckie | Kierunek: Ekonomia

Opis studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej wraz umiejętnościami praktycznego jej zastosowania w zakresie szeroko rozumianych metod, modeli, technik analiz statystycznych oraz analiz „data mining” w stopniu niezbędnym do współczesnych zastosowań biznesowych. W związku z szybkim upowszechnieniem się metod i technik obliczeniowych, w obszarze biznesu pojawiła się nowa profesja – analityka statystycznego, szerzej analityka określanego mianem „data scientist” i wzrasta na nią zapotrzebowanie. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, na analityka statystycznego posługującego się nowoczesnymi metodami analiz statystycznych i data miningowych, został uruchomiony i jest sukcesywnie realizowany oraz na bieżąco udoskonalany program naszych studiów podyplomowych „Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie”. ?Ukończenie podyplomowych studiów Analizy statystyczne i data mining w biznesie stanowi gwarancję zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku analityka statystycznego z Systemem SAS. Z uwagi na upowszechnienie się metod i technik obliczeniowych jest to profesja, na którą wrasta i będzie wzrastać w przyszłości zapotrzebowanie na rynku pracy. Harvard Business Review (October 2012) w artykule: Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century podkreśla znaczenie i siłę analityki w biznesie we współczesnym świecie. Nasze studia starają się sprostać oczekiwaniom takiej analityki i oferują bardzo nowoczesny program, który odpowiada na wyzwania współczesnej i przyszłej analityki i biznesie. ? Istotnym atutem studiów jest fakt, że patronat nad nim objął SAS Institute Polska, co gwarantuje korzystanie z najnowszych technologii. Obecnie SAS należy do grona dziesięciu największych producentów oprogramowania na świecie. Jest dostawcą nowych wiodących rozwiązań biznesowych i informatycznych. Studenci korzystają z oprogramowania SAS Institute w czasie zajęć. Ponadto każdy student otrzymuje w ramach licencji SAS Institute dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie możliwość instalacji oprogramowania SAS na własnym komputerze na okres trwania studiów, to jest 12 miesięcy. Począwszy od XIV Edycji naszych studiów, studenci którzy w przewidzianym planie studiów ukończą je (okres 12 miesięcy od daty rozpoczęcia) i obronią pracę końcową z oceną co najmniej dobry plus (4,5) otrzymają świadectwo ukończenia studiów i dodatkowo Certyfikat „Analityk Statystyczny z Systemem SAS – Poziom podstawowy”. korzyści: ?PERSPEKTYWY ZAWODOWE ?W dzisiejszym świecie dane w coraz większym stopniu wspierają procesy biznesowe. We wszelkiego rodzaju branżach, poczynając od marketingu po bankowość, ubezpieczania, telekomunikację, energetykę i branżę retail jest potrzeba analizy coraz większych zbiorów danych. Rośnie tym samym zapotrzebowanie na osoby o wysokich umiejętnościach analitycznych, które są w stanie czerpać z danych informacje mające istotne znaczenie dla biznesu. Absolwent studiów podyplomowych Analizy statystyczne i data minig w biznesie posiada wiedzę o podstawowych i zaawansowanych metodach statystycznych oraz umiejętność jej zastosowania do rozwiązywania problemów biznesowych. Są to kompetencje otwierające możliwość pracy na stanowisku analityka w banku, firmie konsultingowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, produkcyjnej, handlowej, a także w instytucji nadzorczej oraz administracji publicznej. Studia te mogą także stanowić wsparcie dla pracowników naukowych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę i warsztat analityczny z zakresu podstawowych i zaawansowanych analiz statystycznych, programowania i technik analiz data mining. KORZYŚCI DLA STUDENTA ?Studia podyplomowe Analizy statystyczne i data mining w biznesie umożliwiają zapoznanie się z podstawowymi jak i zaawansowanymi metodami analiz statystycznych i data minigowych. Słuchacze mają możliwość zapoznania się zarówno z teoretycznymi podstawami tych metod jak i z ich zastosowaniami. Studia przewidują blok warsztatów w formie case studies, które prowadzone są przez praktyków biznesowych, podczas których słuchacze zapoznają się z rozwiązaniami stosowanymi wobec rzeczywistych problemów biznesowych. W ramach warsztatów prezentowane są przykłady zastosowań metod statystycznych i data miningowych w obszarze analizy sieci społecznych, zarządzania relacjami z klientami (CRM) a także scoringu kredytowym. Istotnym atutem uczestnictwa w Studiach jest możliwość zapoznania się z systemem SAS, który jest obecnie wiodącym oprogramowaniem analitycznym na świecie. W ramach Studiów słuchacze zapoznają się zarówno z podstawami programowania w SAS Base jak i z narzędziami wspieranymi interfejsem takimi jak SAS Enterprise Guide, SAS Enterprise Miner, oraz narzędziami z obszaru SAS Forecasting. Studenci, którzy w ramach bloku zajęć SAS Visual Analytics zaliczą warsztaty o tematyce: BIG DATA – narzędzia, analizy, wizualizacje. Eksploracja danych i budowa raportów z wykorzystaniem SAS Visual Analytics – otrzymają CERTYFIKAT „Analizy biznesowe ze wspomaganiem SAS Visual Analytics – poziom podstawowy”. KORZYŚCI DLA PRACODAWCY ?We współczesnym świecie istotnym czynnikiem sukcesu biznesowego jest umiejętność sprawnego przetwarzania i analizy danych oraz przekształcania zawartej w nich informacji w wartość dla firmy. Dobrze wykształcony analityk kreuje duże przychody dla firmy. Absolwenci studiów podyplomowych Analizy Statystyczne i Data Minig w Biznesie posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby pracować na stanowisku analityka. Studia dostarczają słuchaczom zarówno podstaw teoretycznych metod statystycznych i data miningowych jak i spojrzenia na to w jaki sposób mogą być one wykorzystane do rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych. Absolwenci Studiów posiadają ponadto umiejętności techniczne związane z pracą z systemem SAS i jego wybranymi produktami adresowanymi do analityki biznesowej. Jest to zestaw kompetencji, który sprawia, że absolwenci Studiów są gotowi do podejmowania problemów biznesowych oraz ich kreatywnego i wydajnego rozwiązywania, które przekłada się na wymierne efekty dla firmy. partnerzy/patroni studiów: ?Pod patronatem SAS Institute Polska


Czas trwania

2 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Adres:
al. Niepodległości 162, Warszawa
Jednostka:
Kolegium Analiz Ekonomicznych
Adres Jednostki:
ul. Madalińskiego 6/8, Warszawa

Lokalizacja