OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Kadry i płace w przedsiębiorstwie

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości


Miasto: Gliwice | Województwo: śląskie | Kierunek: HR

Opis studiów

Cel kształcenia: Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy słuchaczom niezbędnej do podjęcia pracy w działach kadrowo - płacowych różnego typu przedsiębiorstw: handlowych, usługowych czy produkcyjnych niezależnie od wielkości firmy. Program studiów obejmuje pełny zakres niezbędnych wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo - płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do wykonywania samodzielnych funkcji w określonym obszarze tematycznym. Adresaci studiów: Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni (m.in. uniwersyteckich, ekonomicznych, politechnicznych, rolniczych). Studia przeznaczone dla osób pragnących zdobyć potrzebne umiejętności i wiedzę do podjęcia pracy w działach kadrowo - płacowych w różnych dziedzinach działalności: handlowej, usługowej czy produkcyjnej niezależnie od wielkości firmy. Osoby bezrobotne pragnące podjąć pracę w charakterze specjalisty ds. kadry i płac Osoby pragnące otworzyć własną działalność gospodarczą z zakresu świadczenia usług doradztwa z zakresu kadr i płac Specjaliści zajmujący się realizacją polityki kadrowej w przedsiębiorstwach oraz innych organizacjach pragnący rozszerzyć zakres swojej wiedzy i kompetencji Osoby prowadzące własną działalność i zatrudniające pracowników Wszystkie osoby zainteresowane rozwojem umiejętności kadrowo-płacowych. Sylwetka absolwenta: Realizowane treści i działania pozwolą na zdobycie wiedzy, umiejętności do rozpoczęcia pracy w charakterze specjalisty ds. kadrowo - płacowych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań polskich i unijnych Program studiów zawiera treści, które umożliwiają nabycie wiedzy na temat prawa pracy, zasad zawierania i rozwiązywania umów pracowniczych w zakresie niezbędnym dla pracownika pionu kadrowego, rozliczania świadczeń pracowniczych. Ponadto słuchacz zapozna się ze wszelkimi obowiązkami zakładu pracy wobec ZUS, a także zapozna się z obsługą programu Płatnik, e-PFRON, czy innymi narzędziami informatycznymi stosowanymi w dziale kadrowo - płacowym przedsiębiorstwa (obsługą programu Symfonia - moduł kadry i płace) Bogata oferta warsztatów i treningów interpersonalnych pozwalająca na doskonalenie umiejętności menedżerskich w dziale kadrowo-płacowym Słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu programu Symfonia – moduł kadry i płace certyfikowane przez firmę Sagem Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia podyplomowych studiów Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości z zakresu kadr i płac na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych oraz złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (wzór MEN- I-9SW). Program studiów: Zajęcia na Studiach są realizowane w formie wykładów internetowych, case studies, ćwiczeń warsztatowych, treningów, gry biznesowej. Ramowy program studiów: Zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę ,umów cywilno - prawnych Ochrona stosunku pracy oraz obowiązki pracownika i pracodawcy Bezpieczeństwo i higiena pracy Czas pracy i urlopy pracownicze Zatrudnianie pracowników młodocianych w firmie Zasady naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz systemy wynagrodzeń Zasady rozliczania umów cywilno-prawnych Obowiązki zakładu pracy wobec ZUS, PERON, i GUS Sporządzanie listy płac – warsztaty praktyczne Program Płatnik – warsztaty Podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) i inne pozapłacowe świadczenia pracownicze Akta osobowe i dokumentacja pracownicza w przedsiębiorstwie – warsztaty Podatek dochodowy od osób fizycznych Trening menedżerski Trening komunikacji interpersonalnej Projektowanie narzędzi kadrowych Rozwój i motywacja płacowa i pozapłacowa pracowników Rekrutacja i selekcja pracowników Uprawnienia związane z rodzicielstwem Program Symfonia – warsztaty Program E-Pefron – warsztaty


Czas trwania

2 semestry / 200 godzin


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Adres:
ul. Bojkowska 37, Gliwice

Lokalizacja