OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Nauczyciel języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu | Instytut Języków Obcych


Opis studiów

Adresaci: studia skierowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Wybrane efekty kształcenia absolwent: dysponuje wiedzą z zakresu: ? struktury języka angielskiego oraz kultury angielskiego obszaru językowego zorientowanej na pracę z dziećmi w przedszkolu oraz w klasach I-III ? podstawy programowej w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz w nauczaniu wczesnoszkolnym ? metodyki nauczania języka angielskiego nabywa umiejętności praktycznych z zakresu: ? posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2 ? prowadzenia nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym z uwzględnieniem odpowiedniego doboru metod i technik nauczania do wieku i predyspozycji dzieci ? wykorzystania gier i zabaw językowych, technik i programów multimedialnych w nauczaniu języka ? oceniania umiejętności językowych, nabytych przez dzieci oraz motywowania ich do dalszej nauki rozwinął kompetencje społeczne ze szczególnym uwzględnieniem: ? realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z roli nauczyciela ? indywidualnego traktowania dzieci ? rozumienia potrzeby systematycznego doskonalenia się ? współpracy w zespole Program studiów obejmuje między innymi zajęcia z zakresu: ? praktycznej nauki języka angielskiego ? metodyki nauczania języka angielskiego ? technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji dziecka ? historii i kultury krajów anglojęzycznych


Czas trwania

3 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Adres:
ul. Staszica 1, Nowy Sącz
Jednostka:
Instytut Języków Obcych
Adres Jednostki:
ul. Kochanowskiego 44, Nowy Sącz

Lokalizacja