OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Doradztwo zawodowe i edukacyjne

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie


Opis studiów

Dynamiczne zmiany na rynku pracy, rozwój firmy oraz stanowisk powoduje, iż rośnie w Polsce zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie doradztwa zawodowego, którzy pomagają określić potencjał zawodowy innych. Słuchacze studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i edukacyjne nauczą się efektywnie planować i doradzać w zakresie kariery zawodowej zarówno uczniom czy studentom, na początku drogi zawodowej, jak i osobom starszym, udzielając wsparcia m.in. przy wyborze pracy, kursów, studiów. Jako słuchacz studiów zapoznasz się z elementami procesu doradczego, takimi jak specyfika coachingu kariery i psychologię rozwoju człowieka. Kontekstem omawianych zagadnień będą takie tematy jak: wymagania i wyzwania współczesnego rynku pracy, system edukacji, zawodoznastwo. Studia podyplomowe w Szczecinie na kierunku Doradztwo zawodowe i edukacyjne można realizować w dwóch wariantach: 2-semestralne i 3-semestralne. 2-semetrane studia podyplomowe, które pozwalają uzyskać odpowiednie kwalifikacje do pracy w charakterze doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy. Program studiów 2-semestralnych przygotowany został dla absolwentów uczelni wyższych o dowolnym profilu, zainteresowanych pracą doradcy zawodowego m.in. w: urzędach pracy, szkolnych i uczelnianych biurach karier, agencjach zatrudnienia czy doradztwa personalnego. 3-semetralne studia podyplomowe pozwalają uzyskać kwalifikacje do pracy w charakterze szkolnego doradcy zawodowego. Studia 3-semestralne skierowane są do osób pracujących w szkołach, placówkach oświatowych, także dla absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, którzy ukończyli kierunku takie jak psychologia, politologia, pedagogika, socjologia, lub inny kierunek społeczny. Ukończenie studiów trwających 3 semestry równoznaczne jest ze zdobyciem uprawnień do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).


Czas trwania

2 lub 3 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Adres:
ul. Żołnierska 53 , Szczecin

Lokalizacja