OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Miasto: Warszawa | Województwo: mazowieckie | Kierunek: Zarządzanie

Opis studiów

Studia realizowane we współpracy z TÜV NORD Polska MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA 5 CERTYFIKATÓW! Certyfikowany Auditor Bezpieczeństwa Informacji Firma realizująca certyfikowane i akredytowane szkolenia m.in. w zakresie bezpieczeństwa oraz jakości Certyfikowany Analityk Ryzyka Firma realizująca certyfikowane i akredytowane szkolenia m.in. w zakresie bezpieczeństwa oraz jakości Certyfikowany Menedżer Zarządzania Ryzykiem Firma realizująca certyfikowane i akredytowane szkolenia m.in. w zakresie bezpieczeństwa oraz jakości Certyfikowany Incident Response Manager Firma realizująca certyfikowane i akredytowane szkolenia m.in. w zakresie bezpieczeństwa oraz jakości Certyfikowany Menedżer Zarządzania Bezpieczeństwem w Biznesie Firma realizująca certyfikowane i akredytowane szkolenia m.in. w zakresie bezpieczeństwa oraz jakości Dlaczego warto wybrać Jeszcze niedawno funkcjonujące w Polsce firmy, nie zdawały sobie sprawy z wartości, jaką przedstawiają posiadane przez nie informacje. Bezpieczeństwo informacji nie było dla polskich firm zadaniem priorytetowym. Powszechna cyfryzacja dokumentów oraz popularność Internetu spowodowały konieczność zmiany podejścia do bezpieczeństwa informacji. Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że właśnie informacja stała się jedną z najwyżej cenionych wartości w biznesie. Obecnie w Polsce, Europie w coraz większą liczbę dziedzin życia wkraczają konieczne do spełnienia przepisy oraz normy Unii Europejskiej, ustawa o ochronie danych osobowych, a także ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Korzyści Studia podyplomowe AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA W BIZNESIE dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem w biznesie. Przygotowują do fachowego wdrożenia i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem w różnych organizacjach oraz do profesjonalnego przeprowadzania auditów wewnętrznych. Funkcja administratora zarządzającego informacją i danymi osobowymi (Administrator Bezpieczeństwa Informacji ABI) staje się coraz bardziej atrakcyjną specjalnością o szerokich możliwościach konsultingowych, doradczych i szkoleniowych. Specjaliści do spraw zabezpieczenia danych osobowych w zasobach manualnych i technicznych są coraz częściej poszukiwani na rynku pracy zarówno w administracji publicznej jak i w przedsiębiorstwach [a szczególnie w biznesie operującym danymi osobowymi klientów]. Umiejętność właściwej organizacji ochrony zasobów informacji [aktywów informacyjnych] w tym danych osobowych, prawa do ochrony prywatności jednostki, korespondencji, aktywności w portalach społecznościowych staje się nie lada wyzwaniem dla wielu administratorów. W działalności biznesowej potrzeba dostępu do informacji publicznej oraz ochrony informacji separowanej oznacza, że koniecznością staje się szkolenie ultra dyscyplinarnych profesjonalistów - INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH). Adresaci studiów Studia podyplomowe AKADEMIA BEZPIECZENSTWA W BIZNESIE skierowane są do osób odpowiedzialnych za organizację ochrony danych osobowych, a także za właściwe określenie warunków polityki bezpieczeństwa informacji w jednostce organizacyjnej oraz zadań i uprawnień pracowników posiadających dostęp do informacji stanowiących tajemnicę organizacji. Oferta edukacyjna skierowana jest do: kandydatów na administratorów zarządzających danymi osobowymi, osób wyznaczonych do wykonywania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), doradców i konsultantów, oraz kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców, kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość), kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.), kierowników i pracowników sekretariatów, osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy, Inspektorzy Ochrony Danych w przyszłości, radcy, konsultanci, współpracownicy, trenerzy). Czas trwania studiów dwa semestry, 188 godzin, zajęcia rozpoczynają się w październiku 2015. Dokument ukończenia studiów podyplomowych Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.


Czas trwania

dwa semestry, 188 godzin


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Adres:
ul. Newelska 6 , Warszawa
Jednostka:
Wydział Informatycznych Technik Zarządzania
Adres Jednostki:
ul. Newelska 6, Warszawa

Lokalizacja