OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Miasto: Białystok | Województwo: podlaskie | Kierunek: Ekonomia

Opis studiów

Studia dają uczestnikom posiadającym wykształcenie wyższe nierolnicze możliwość uzyskania wykształcenia podyplomowego z zakresu rolnictwa, wymaganego przy korzystaniu z dofinansowania w działaniu UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zarówno w perspektywie 2007-2013, jak i w okresie 2014-2020. Zgodnie z regulacjami, ubiegający się o pomoc powinien posiadać następujące kwalifikacje wynikające z wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie: wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3- letni staż pracy w rolnictwie, lub wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5 - letni staż pracy w rolnictwie, lub kwalifikacje rolnicze wymagane przy udzielaniu pomocy młodym rolnikom w państwie, którego obywatelstwo posiada, w ramach analogicznego działania współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego.


Czas trwania

2 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Adres:
ul. Zwycięstwa 14/3, Białystok

Lokalizacja