OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Opis studiów

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie doradcy zawodowego. W czasie studiów każdy uczestnik poznaje doradztwo zawodowe zarówno: - od strony doradcy - indywidualnie realizuje proces doradczy z klientem - jak i od strony Klienta - przechodzi swój własny proces doradczy. Konstrukcja studiów umożliwia nabywanie potrzebnej wiedzy, ale przede wszystkim zastosowanie tej wiedzy podczas praktycznych ćwiczeń. Każdy uczestnik po zakończeniu studiów jest w pełni wyposażony zarówno w wiedzę, narzędzia jak i praktyczne umiejętności potrzebne do pracy z Klientem. ZALETY NASZYCH STUDIÓW Każdy uczestnik po zakończeniu studiów będzie potrafił przeprowadzić pełen proces doradczy. Program i zajęcia nastawione są na praktyczną wiedzę i ćwiczenia. Zajęcia prowadzą wyłącznie doradcy zawodowi, praktycy z wieloletnim doświadczeniem zarówno w dziedzinie coachingu, jak i psychoterapii. Nasi wykładowcy są certyfikowanymi Trenerami / Konsultantami m.in. takich narzędzi jak Career Direct, Personal ID, czy ICC. Program studiów jest jedną integralną całością i umożliwia uczestnikom przejście przez wszystkie etapy procesu doradczego. Przekazujemy narzędzia diagnostyczne, metodologie pracy, wiedzę, a uczestnicy mają okazję oglądać rzeczywiste procesy oraz prowadzić własne spotkania doradcze w trakcie studiów – Praca każdego uczestnika jest superwizowana – unikalna wartość! Studia przygotowują do pracy z Klientem, który: Stracił pracę lub boi się tego. Nie ma pomysłu na swoją karierę. Czuje się wypalony zawodowo. Nie lubi swojej pracy i nie wie jak zmienić sytuację. Ma przekonanie, że „nie nadaje się” do żadnej pracy. Nie wie, jaki wybrać kierunek studiów, profil klasy. Nie wie jak szukać pracy. Nie potrafi stworzyć dokumentów aplikacyjnych. Chce przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną. .METODY PRACY demonstracja i modelowanie praktycznych zastosowań narzędzi doradczych: narzędzia jakościowe - niestandaryzowane narzędzia ilościowe - testy i kwestionariusze w formie: doradztwa face to face oraz telefonicznego - real time case studies (prezentacje autentycznych sesji doradczych w czasie rzeczywistym) doradztwa grupowego symulacji sesji superwizyjnych (praca każdego uczestnika będzie superwizowana) praktyki doradczej Podczas zajęć dominować będą aktywizujące metody pracy grupy, ćwiczenia w mini sesjach doradczych prowadzonych przez uczestników pod superwizją wykładowców. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I PRACODAWCY Dwu semestralne studia NADAJĄ UPRAWNIENIA doradcy zawodowego, a trzy semestralne doradcy w oświacie zgodnie z wymogami rozporządzenia MENiS Absolwent po ukończeniu studiów będzie wiedział jak: Przeprowadzić diagnozę preferencji i predyspozycji zawodowych Przedstawić Klientowi profil kompetencji Określić zawody, w których Klient będzie szybko stawał się specjalistą oraz czerpał satysfakcję z tego, co robi Ustalić konkretny, Indywidualny Plan Działania Przedstawić indywidualne sposoby szukania pracy Stworzyć dokumenty aplikacyjne Przygotować klienta do rozmowy kwalifikacyjnej DLA KOGO Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem edukacyjnym i zawodowym młodzieży i/lub dorosłych, chcące pracować w charakterze Doradcy Zawodowego Studia pozwalają zdobyć uprawnienia w zawodzie doradcy zawodowego (II semestry) i doradcy w oświacie (III semestry) zgodnie z wymogami rozporządzenia MENiS Miejsca zatrudnienia dla Absolwentów to m.in.: Powiatowe Urzędy Pracy Wojewódzkie Urzędy Pracy Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS-y) Ochotnicze Hufce Pracy Akademickie Biura Karier Uczelnie (wykładowca) Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne Niepubliczne Specjalistyczne Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczna Centra Kształcenia Ustawicznego Centra Kształcenia Praktycznego Wojskowe Centra Aktywizacji Zawodowej Centra Pomocy Rodzinie Domy Dziecka Fundacje inne organizacje pozarządowe (NGO-sy) placówki administracji oświatowej np. KOWEZiU SZOKi Szkoły Firmy szkoleniowe Firmy doradztwa personalnego (np. projekty outplacementowe) Prywatne Agencje Zatrudnienia Agencje pośrednictwa pracy Agencje doradztwa zawodowego Działy HR zakłady pracy chronionej Prywatne firmy Instytucje realizujące projekty unijne Firmy świadczące usługi coachingu zawodowego własna działalność gospodarcza


Czas trwania

2 semestry lub 3 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
Adres:
ul. Hirszfelda 11, Warszawa
Jednostka:
Centrum Studiów Podyplomowych WSZP
Adres Jednostki:
ul. Hirszfelda 11, Warszawa

Lokalizacja