OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Akademia controllingu finansowego w grupach kapitałowych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | Kolegium Zarządzania i Finansów


Miasto: Warszawa | Województwo: mazowieckie | Kierunek: Audyt

Opis studiów

Studia te skierowane są do kadry średniego i wyższego szczebla pionów finansowych zarówno w organizacjach transnarodowych, jak i lokalnych przedsiębiorstwach - osób, które posiadają już dyplom szkoły wyższej i zamierzają poszerzyć swoją wiedzę w zakresie controllingu finansowego. Rekomendowane studia są efektem współpracy pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów ICV (Internationaler Controller Verein) z siedzibą w Monachium, firmą ABC Akademia Sp. z o.o. z Poznania oraz Pracownią Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. Owocem tej współpracy będą urozmaicone zajęcia dydaktyczne prowadzone przez praktyków – przedstawicieli Partnerów oraz ich wkład merytoryczny w program studiów. cel studiów: ?Celem sudiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom praktycznie realizować proces operacyjnego jak i strategicznego controllingu finansowego w przedsiębiorstwie oraz w grupie kapitałowej poprzez wybór właściwych narzędzi analitycznych rachunku kosztów, przygotowanie budżetów finansowych, monitorowanie ich wykonania oraz przygotowanie informacji finansowych na potrzeby decyzyjne.


Czas trwania

2 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Adres:
al. Niepodległości 162, Warszawa
Jednostka:
Kolegium Zarządzania i Finansów
Adres Jednostki:
ul. Madalińskiego 6/8, Warszawa

Lokalizacja