OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Opis studiów

Obecny kryzys na rynkach finansowych powinien zakończyć się wyciągnięciem wniosków na przyszłość. Jednym z nich powinno być stwierdzenie konieczności zwiększenia poziomu wiedzy przez osoby interesujące się rynkami finansowymi oraz wśród pracowników instytucji finansowych, takich jak banki i firmy ubezpieczeniowe. cel studiów: ?Celem studiów jest przygotowanie uczestników do inwestowania własnych środków w instrumenty finansowe oraz profesjonalnego wykonywania zawodu w instytucjach, takich jak banki i firmy ubezpieczeniowe. partnerzy/patroni studiów: ?Partnerem merytorycznym V edycji Akademii Profesjonalnego Inwestowania jest: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., pierwsze publiczne TFI w Polsce, oferujące fundusze inwestycyjne głównie dla zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów.


Czas trwania

2 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Adres:
al. Niepodległości 162, Warszawa
Jednostka:
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Adres Jednostki:
ul. Madalińskiego 6/8, Warszawa

Lokalizacja