OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Opis studiów

Wyróżnikiem studiów podyplomowych Administracja jest dostarczenie Słuchaczom wiedzy i umiejętności użytecznych w skutecznym i profesjonalnym wykonywaniu zadań oraz rozwiązywaniu coraz bardziej złożonych problemów, przed którymi stają organy władzy i administracji publicznej. Studia podyplomowe Administracja w swej ofercie programowej odzwierciedlają interdyscyplinarność zagadnień i złożoność administracji publicznej, wymagającej od swych kadr znajomości zagadnień prawnych, finansowych, organizacyjnych itd. W ofercie programowej są m.in. takie przedmioty jak zarządzanie publiczne, etyka czy komunikacja w administracji publicznej. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Administracja jest: uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów (na podstawie różnych form: aktywność na zajęciach, opracowanie projektu, przygotowanie pracy czy egzamin pisemny) oraz obrona pracy końcowej przygotowanej pod kierunkiem promotora. Słuchacze dokonują samodzielnie wyboru promotora, kierując się głównie zbieżnością własnych zainteresowań z obszarem specjalizacji akademickiej zaproponowanych promotorów.


Czas trwania

2 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Adres:
ul. Rakowicka 27, Kraków
Jednostka:
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Adres Jednostki:
ul. Rakowicka 16, Kraków

Lokalizacja