OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Administrowanie ryzykiem i zarządzanie szkodami łowieckimi

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie | Wydział Administracji i Finansów


Miasto: Warszawa | Województwo: mazowieckie | Kierunek: Administracja

Opis studiów

Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a praktyczne na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Racocie k. Poznania. Absolwenci studiów ADMINISTROWANIE RYZYKIEM I ZARZĄDZANIE SZKODAMI ŁOWIECKIMI otrzymają świadectwo ukończenia studiów, a także uprawnienia rzeczoznawcy i likwidatora szkód powodowanych przez zwierzęta dziko żyjące. Osoby posiadające takie przygotowanie są uprawnione do pełnienia funkcji mediatora oraz biegłego sądowego w zakresie administrowania ryzykiem i zarządzania szkodami łowieckimi. Studia „Administrowanie ryzykiem i zarządzanie szkodami łowieckimi” kierowane są do pracowników służb leśnictwa, ochrony środowiska, izb rolniczych, jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków doradztwa rolniczego, myśliwych i wszystkich, którzy są zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji w zakresie szacowania szkód łowieckich. Podstawą założeń programowych są liczne praktyczne obserwacje, które wskazują, że zjawisko szacowania szkód realizowane jest w dużym stopniu niepoprawnie, bez gruntownego naukowego przygotowania. Nasza oferta stanowi propozycję zmiany tej sytuacji i danie możliwości uzyskania profesjonalnej wiedzy. Kadra wykładowców, zaangażowana do przygotowania i realizacji studiów to pracownicy naukowi oraz praktycy z centralnych i regionalnych instytucji gospodarki leśnej, ochrony środowiska i łowiectwa. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia dowolnego kierunku.


Czas trwania

2 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie
Adres:
pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro, Warszawa
Jednostka:
Wydział Administracji i Finansów
Adres Jednostki:
pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro, Warszawa

Lokalizacja