OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Miasto: Warszawa | Województwo: mazowieckie | Kierunek: Zarządzanie

Opis studiów

Dla kogo? specjalistów i inżynierów zajmujących się wsparciem bądź optymalizacją procesów pracowników działów Lean, Kaizen i Ciągłego Doskonalenia kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw studentów studiów stacjonarnych wszystkich osób zainteresowanych zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów Atuty Wartością dodaną studiów Lean Management jest budowanie kontaktów oraz wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów. Cel studiów realizowany jest przez wieloletnich praktyków Lean z renomowanych firm, co daje możliwość konfrontacji teorii z rzeczywistością oraz stanowi szeroką platformę wymiany wiedzy. Program studiów opiera się przede wszystkim na warsztatach, grach biznesowych oraz elementach wykładu niezbędnego do przekazania wiedzy na temat istoty Lean. Założeniem prowadzących jest dostarczenie studentom oprócz wiedzy konkretnych umiejętności odnośnie użycia narzędzi Lean. Dlatego po każdych zajęciach studenci będą w stanie samodzielnie używać narzędzi Lean w praktyce Okazją do nauki przez doświadczenie są projekty realizowane w czasie studiów. W trakcie zajęć podsumowujących projekty jest okazja do wymiany wiedzy na ich temat i zdobycia szerszej perspektywy Przesłanki i cele studiów Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean. Stosowanie metodologii Lean umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej opartej na sprawdzonych wzorcach biznesowych. Zyski z wdrożenia Lean to: Podniesienie satysfakcji klienta Budowanie zaangażowania pracowników Wygenerowanie oszczędności Uniknięcie strat Skrócenie czasów Poprawa jakości Poprawa bezpieczeństwa Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą doświadczeni praktycy Lean z kilkuletnim stażem w przemyśle. Są to osoby z różnych branż, pracujący w Działach Lean/Doskonałości Operacyjnej jak też Kierownicy Działów wdrażający Lean w swoich obszarach. Wszyscy mają doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Lean Management. Organizacja zajęć Studia rozpoczynają się w II połowie października Zajęcia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17.


Czas trwania

2 semestry


Liczba godzin

160


Koszty

5900 zł


Dane Uczelni

Uczelnia:
Uczelnia Łazarskiego
Adres:
ul. Świeradowska 43, Warszawa
Jednostka:
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Adres Jednostki:
ul Świeradowska 43, Warszawa

Lokalizacja