OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Administracja publiczna a zarządzanie jakością

ALMAMER Szkoła Wyższa | Centrum Studiów Podyplomowych i Kursów Specjalistycznych


Opis studiów

ADMINISTRACJA PUBLICZNA A ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ to kierunek dla tych, którzy chcą być sprawnymi urzędnikami – chcą być lepszymi urzędnikami. Studia kształcą nowoczesnych urzędników administracji, którzy znają procedury postępowania, standardy obsługi obywateli. Umożliwia to program nakierowany na zagadnienia podstawowe dla warsztatu urzędnika, łączący wiedzę z zakresu prawa, etyki, zarządzania – z rozwojem umiejętności podejmowania decyzji, efektywnego funkcjonowania w urzędzie, w zespole, w procesach zarządzania. Wykładowcy to zarówno pracownicy naukowi z zakresu prawa oraz administracji, jak i doświadczeni praktycy. Cel studiów: Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności w zakresie kluczowych zespołów zagadnień nowoczesnej administracji: prawne i instytucjonalne warunki działania; mechanizmy sprawnego zarządzania; standardy jakości i dobrej administracji. Adresaci studiów: Studia kierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem/poszerzeniem kwalifikacji niezbędnych do pracy w urzędach administracji publicznej, a także w innych instytucjach publicznych, w organizacjach pozarządowych, w biurach – administracji innych podmiotów (finansowych, gospodarczych itd.). Program studiów: Program studiów nakierowany jest na kształtowanie umiejętności niezbędnych do profesjonalnego funkcjonowania na stanowiskach o charakterze administracyjnym – m.in. właściwego stosowania procedur i przepisów prawa, odpowiednich relacji z obywatelami, współpracy w zespołach, kształtowania wizerunku. Ramowy program studiów obejmuje problematykę: SYSTEM I PRAWO – JAKOŚĆ DZIAŁANIA: prawo i instytucje europejskie, system i struktura władz publicznych, prawne podstawy i procedury działania, standardy relacji z klientami (obywatelami), współpraca z organizacjami pozarządowymi; ZARZĄDZANIE: sprawna organizacja, przywództwo w zarządzaniu zespołami; zarządzanie jakością, ryzykiem; Public Relations i marketing instytucji publicznych; procesy decyzyjne; KWALIFIKACJE NOWOCZESNEGO PRACOWNIKA: prawa i obowiązki, organizacja pracy; etyka zawodowa; profesjonalne i partnerskie relacje z klientami/obywatelami. Organizacja zajęć: Studia trwają 2 semestry, zajęcia prowadzone są w cyklu sobotnio-niedzielnym (2 razy w miesiącu) – łącznie 180 godzin. Rozpoczęcie studiów: nabór zimowy rozpoczyna zajęcia w połowie października, natomiast nabór letni w połowie lutego. Forma zajęć: wykłady, konwersatoria, warsztaty. Warunki przyjęć: O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce Warunki przyjęć. Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenie studiów jest uzyskanie zaliczeń określonych w programie studiów, napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo i dyplom ukończenia studiów podyplomowych ALMAMER Szkoły Wyższej w Warszawie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie. Opłaty: Wpisowe wynosi od 0 zł do 200 zł i jest zależne od obowiązującej promocji – należy je uiścić w dniu podpisywania umowy. Szczegóły opłat za studia podyplomowe. Czesne za studia wynosi 3500 zł. Czesne może być opłacane w dwóch równych ratach (2x1800 zł). Opłaty dla absolwentów ALMAMER Szkoły Wyższej: Wpisowe wynosi 0 zł. Czesne za studia wynosi 2800 zł. Czesne może być opłacane w dwóch równych ratach (2x1450 zł).


Czas trwania

2 semestry / 180 godzin


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
ALMAMER Szkoła Wyższa
Adres:
ul. Wolska 43, Warszawa
Jednostka:
Centrum Studiów Podyplomowych i Kursów Specjalistycznych
Adres Jednostki:
ul. Wolska 43, Warszawa

Lokalizacja