OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Nauczanie matematyki w szkołach

Politechnika Śląska | Wydział Matematyki Stosowanej


Miasto: Gliwice | Województwo: śląskie | Kierunek: Dla nauczycieli

Opis studiów

Studia podyplomowe nauczanie Matematyki w szkołach prowadzone są na Wydziale Matematyki Stosowanej (dawniej Matematyczno-Fizycznym) Politechniki Śląskiej od 1994 roku. Przez te lata kilkuset absolwentów podjęło pracę nauczyciela matematyki w wielu szkołach kształcąc uczniów we wszystkich rodzajach szkół. Studia podyplomowe Nauczanie matematyki w szkołach prowadzone przez Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom magistra inżyniera, inżyniera lub magistra w zakresie nauk ścisłych, lub czynnych zawodowo nauczycieli posiadających dyplom magistra i posiadających kompetencje w zakresie efektów kształcenia wymaganych od kandydata (według programu kształcenia). Celem studiów jest poszerzenie wiedzy matematycznej w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki w szkołach. Słuchacze tych studiów aby wykorzystać uzyskane kwalifikacje powinni mieć uprawnienia pedagogiczne. Studia są prowadzone systemem zaocznym w ciągu trzech semestrów w łącznym wymiarze 370 godzin. W każdym semestrze przewidywanych jest z reguły osiem zjazdów w soboty i niedziele. Uczestnicy studiów są zobowiązani do przedstawienia pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego. Czas trwania studiów: od 1 października 2015 r. do 30 kwietnia 2017 r.


Czas trwania

3 semestry / 370 godzin


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Politechnika Śląska
Adres:
ul. Akademicka 2A, Gliwice
Jednostka:
Wydział Matematyki Stosowanej
Adres Jednostki:
ul. Kaszubska 23, Gliwice

Lokalizacja