OK

Jeśli szukasz interesujących Cię studiów podyplomowych skorzystaj z poniżych możliwości:

Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy


Opis studiów

Cel studiów: Celem specjalności jest przygotowanie słuchaczy do zajmowania stanowisk administracyjnych w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, wymagające od nich profesjonalnego przygotowania do pełnienia funkcji w sektorze publicznym. W ramach studiów przekazana zostanie niezbędna wiedza dotycząca finansów publicznych oraz funkcjonowania i roli administracji publicznej różnych szczebli w Polsce w świetle uwarunkowań wynikających z ustawodawstwa i członkostwa w Unii Europejskiej. Adresaci studiów: Adresatami studiów są pracownicy urzędów administracji publicznej różnego szczebla i wszystkich służb publicznych, osoby na stanowiskach kierowniczych oraz zamierzające wzbogacić dotychczasową wiedzę, a także osoby zamierzające ubiegać się o pracę w instytucjach administracji publicznej. Program studiów obejmuje: Zarządzanie publiczne Prawo i postępowanie administracyjne Administracja publiczna i służba cywilna Prawo i instytucje Unii Europejskiej Zarządzanie finansami samorządu System finansów publicznych w Polsce Zastosowanie informatyki w administracji publicznej Audyt i controlling w administracji publicznej Etyka w administracji publicznej Polityka regionalna UE Unijne źródła finansowania inwestycji gminnych – zajęcia projektowo – warsztatowe Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i gminy Przetargi i zamówienia publiczne Zarządzanie jakością w administracji publicznej Seminarium dyplomowe Forma zaliczenia: test z wybranych zagadnień programowych praca dyplomowa


Czas trwania

2 semestry / 200 godzin


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy
Adres:
ul. Długa 34, Bydgoszcz

Lokalizacja