OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie


Miasto: Warszawa | Województwo: mazowieckie | Kierunek: Audyt

Opis studiów

Studia adresowane są do osób piastujących kierownicze stanowiska, specjalistów i pracowników: jednostek sektora finansów publicznych, firm doradczych, agencji, fundacji, przedsiębiorstw i innych jednostek współpracujących z sektorem finansów publicznych pragnących pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania publicznego audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. cel studiów: Przygotowanie słuchaczy do zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych. Wskazanie słuchaczom istoty kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi metodami oceny funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli i Ministerstwa. Przedstawienie słuchaczom możliwości rozwoju zawodowego w zakresie audytu (informacje na temat egzaminów: CIA i CGAP).


Czas trwania

2 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Adres:
al. Niepodległości 162, Warszawa
Jednostka:
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Adres Jednostki:
ul. Madalińskiego 6/8, Warszawa

Lokalizacja