OK

Jeśli szukasz interesujących Cię studiów podyplomowych skorzystaj z poniżych możliwości:


Opis studiów

Charakterystyka studiów: Celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, a w szczególności sektora finansów publicznych. Nabycie umiejętności analizowania oraz rozumienia procesów zachodzących w gospodarce finansowej Państwa oraz samorządu terytorialnego, poznanie specyfiki gospodarki finansowej i regulujących ją przepisów prawa finansowego. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister) w zakresie dowolnej dyscypliny. Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu administracji i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwenci nabywają wiadomości, które umożliwiają w przyszłości pracę w administracji i instytucjach publicznych. Studia Podyplomowe Administracja i finanse publiczne w SGGW w Warszawie od kilu lat zajmują czołowe miejsce w zestawieniu studiów tego typu (według rankingu miesięcznika „Forum Samorządowe”). Pozycja uczelni wynika m.in. ze zróżnicowanej formy prowadzonych zajęć oraz bogatej oferty programowej. Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje miedzy kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Studia trwają 2 semestry w wymiarze 192 godzin. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne w godz. od 9 – do 17). Wykładowcy to zespół pracowników naukowych z wyższych uczelni oraz doświadczeni praktycy zajmujący się administracją i finansami publicznymi, prawnicy związani z administracją, osoby pracujące w sektorze publicznym, politycy oraz eksperci innych dziedzin stanowiących uzupełnienie wiedzy i umiejętności z tego zakresu. Link z informacjami o wykładowcach:http://spafp.sggw.pl/?q=wykladowcy Kierownik studiów: prof. dr hab. Marian Podstawka Czas trwania studiów: 2 semestry – 192 godziny; zajęcia rozpoczynają się od października Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń Termin zgłoszeń: do 25 września Opłaty: 3500 zł. za dwa semestry + 500 zł wpisowe ( przy opłacie jednorazowej zniżka 200zł = 3800zł). Możliwość płatności w ratach. Miejsce składania dokumentów: budynek 6, pokój A14 (sobota i niedziela od godz. 10 do 14) Więcej informacji na temat rekrutacji: www.spafp.sggw.pl Kontakt z sekretarzem studiów: tel. kom. 886624111 lub e-mail: [email protected] Studia nie są dofinansowane z funduszy UE.


Czas trwania

2 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Adres:
Nowoursynowska 166, Warszawa
Jednostka:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Adres Jednostki:
ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Lokalizacja