OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Opis studiów

Celem studiów jest doskonalenie i rozszerzenie kompetencji zawodowych pracowników administracji publicznej. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę z zakresu prawa, finansów publicznych, jak również praktyczne umiejętności projektowania, wdrażania i oceny efektywności przedsięwzięć i programów publicznych. Zapoznają się ponadto z narzędziami niezbędnymi do organizacji pracy administracyjnej, technik negocjacji i skutecznej komunikacji. Do udziału w studiach zachęcamy osoby zainteresowane tematyką sprawnego i skutecznego zarządzania przedsięwzięciami publicznymi w różnych dziedzinach działalności administracji publicznej. Atutem studiów podyplomowych ZAP jest baza wykładowców, tworzona przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego ale także praktyków i ekspertów z wybranych dziedzin, w tym pracowników administracji publicznej. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych ZAP jest: uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów (na podstawie różnych form: aktywność na zajęciach, opracowanie projektu, przygotowanie pracy czy egzamin pisemny) oraz obrona pracy końcowej przygotowanej pod kierunkiem promotora. Słuchacze dokonują samodzielnie wyboru promotora, kierując się głównie zbieżnością własnych zainteresowań z obszarem specjalizacji akademickiej zaproponowanych promotorów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie w administracji publicznej, wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Małopolską Szkołę Administracji Publicznej.


Czas trwania

2 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Adres:
ul. Rakowicka 27, Kraków
Jednostka:
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Adres Jednostki:
ul. Rakowicka 16, Kraków

Lokalizacja