OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku


Opis studiów

CEL: 1. Metodyczne przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i I etapu edukacyjnego (klas I-III szkoły podstawowej) do nauczania języka angielskiego. 2. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych. ADRESACI: W studiach podyplomowych mogą uczestniczyć studenci i absolwenci kierunku pedagogika o specjalności "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" oraz czynni nauczyciele nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalnością edukacja przedszkolna lub wczesnoszkolna oraz znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1 lub B2). Do uczestnictwa w studiach podyplomowych zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz podniesieniem znajomości języka angielskiego. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: 1. Zdobycie kwalifikacji metodycznych do prowadzenia zajęć języka angielskiego w przedszkolach oraz w I etapie edukacyjnym (w klasach I-III szkoły podstawowej) 2. Studia podyplomowe pozwalają uczestnikom na opanowanie znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2. PROGRAM: W programie studiów podyplomowych przewidziany jest blok przedmiotów realizowanych w języku angielskim pozwalający na podniesienie poziomu znajomości języka oraz zdobycie wiedzy o krajach anglojęzycznych.


Czas trwania

2 semestry / 260 godzin


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Adres:
Al. Jana Pawła II 91, Białystok

Lokalizacja