OK

Jeśli szukasz interesujących Cię studiów podyplomowych skorzystaj z poniżych możliwości:


Opis studiów

Studia, w przeciwieństwie do innych kierunków akademickich, skoncentrowane są na wykształceniu u słuchaczy praktycznych umiejętności pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych w latach 2014-2020. Jesteśmy pierwszym i na bieżąco aktualizowanym kierunkiem studiów poświęconym wyłącznie problematyce funduszy unijnych. Nasz program weryfikowany od blisko 10 lat jest wyznacznikiem standardu dla podobnych kierunków studiów prowadzonych w naszej uczelni i poza nią. Grupą docelową, do której adresowane są Studia są: właściciele i pracownicy przedsiębiorstw prywatnych planujących wykorzystanie środków unijnych, pracownicy administracji państwowej i terenowej różnego szczebla, pracownicy organizacji pozarządowych, osoby planujące w przyszłości prowadzić działalność doradczą w zakresie wykorzystania funduszy unijnych. cel studiów: Przekazanie praktycznych umiejętności kalkulacji potrzeb, tworzenia biznesplanu i wypełniania wniosków o fundusze oraz efektywnego administrowania nimi w perspektywie finansowej 2014-2020. Skupienie się w maksymalnym wymiarze na praktycznych aspektach zarządzania środkami unijnymi w latach 2014-2020.


Czas trwania

2 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Adres:
al. Niepodległości 162, Warszawa
Jednostka:
Kolegium Zarządzania i Finansów
Adres Jednostki:
ul. Madalińskiego 6/8, Warszawa

Lokalizacja