OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Opis studiów

Studia mają charakter kwalifikacyjny i są adresowane do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych oraz innych osób z wykształceniem wyższym, które chciałyby zdobyć tytuł doradcy zawodowego i mieć uprawnienia do pracy w instytucjach, w których udzielana jest pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy w obszarze życia zawodowego osób należących do wszystkich grup wiekowych i pochodzących z różnych środowisk. Uczestnicy studiów będą zdobywać wiedzę dotyczącą rozwoju zawodowego człowieka, rynku pracy, rynku edukacyjnego, procesów rekrutacyjnych, prawa pracy, istniejących placówek poradniczych, standardów i kierunków kształcenia oraz klasyfikowania specjalności i zawodów. Ponadto słuchacze będą mieli okazję nabywać kompetencje potrzebne do organizowania i prowadzenia działań pomocowych. Oto najważniejsze z nich: Diagnozowanie problemów odnoszących się do sfery edukacji i pracy Rozpoznawanie preferencji zawodowych i potrzeb rozwojowych osób radzących się Udzielanie informacji o rynku pracy, zawodach i drogach edukacyjnych Stymulowanie rozwoju osób pochodzących z różnych grup społecznych Prowadzenie rozmów o charakterze poradniczym Udzielanie wsparcia psychopedagogicznego w formie indywidualnej i grupowej Organizowanie i prowadzenie procesu rozwiązywania problemów Tworzenie projektów dotyczących kariery zawodowej Radzenie sobie ze stresem Asertywne zachowanie się Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów Wykorzystywanie technologii informatycznej do gromadzenia informacji, opracowywania materiałów i prowadzenia zajęć. Przygotowana oferta podyplomowych studiów kwalifikacyjnych powstała w oparciu o standardy wypracowane przez International Association For Educational and Vocational Guidance oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.


Czas trwania

3 semestry / 360 godzin


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Adres:
ul. Wagonowa 9, Wrocław
Jednostka:
Wydział Nauk Pedagogicznych
Adres Jednostki:
ul. Strzegomska 55, Wrocław

Lokalizacja