OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Politechnika Opolska | Wydział Ekonomii i Zarządzania


Miasto: Opole | Województwo: opolskie | Kierunek: BHP

Opis studiów

Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy otrzymają kompendium najnowszej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem psychologii i socjologii zarządzania oraz zachowań ludzkich. Adresatami studiów są osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży chcące pozyskać nowe kwalifikacje zawodowe. Słuchacze kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w toku studiów podyplomowych będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie prawa i ochrony pracy, wypadków i chorób zawodowych, metod oceny ryzyka zawodowego, sposobów komunikacji pracowników o zdarzeniach potencjalnie niebezpiecznych i kształtowania wśród zatrudnionych świadomości ryzyka związanego z ignorowaniem przepisów BHP. Od roku akademickiego 2015/2016 wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku pracy oraz dostosowując program studiów do potrzeb naszych słuchaczy, wprowadzono nowe przedmioty z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz udzielania pierwszej pomocy. Celem przygotowania pedagogicznego jest przygotowanie do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób zapewniający wysoką efektywność, co jest wymagane przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 204 roku (z późn. zmianami) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (§1a, § 5.3). Połączenie przygotowania pedagogicznego z udzielaniem pierwszej pomocy daje uprawnienia do prowadzenia szkoleń pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Absolwenci będą również potrafili przeprowadzić kontrole przestrzegania przepisów bhp, formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy, oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bhp oraz ergonomii, badać i dokumentować okoliczności oraz przyczyny wypadków przy pracy i podejmować działania profilaktyczne, a także przeprowadzić szkolenia okresowe i instruktażowe pracowników w zakresie bhp.


Czas trwania

2 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Politechnika Opolska
Adres:
ul. Prószkowska 76, Opole
Jednostka:
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Adres Jednostki:
ul. St. Luboszycka 7, Opole

Lokalizacja