OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacja społeczna

Wyższa Szkoła Teologiczno Społeczna


Miasto: Warszawa | Województwo: mazowieckie | Kierunek: HR

Opis studiów

TRYB STUDIÓW: studia niestacjonarne Studia z zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji społecznej to oferta edukacji opartej na współczesnej wiedzy z zakresu zarządzania oraz na chrześcijańskich wartościach kultury organizacyjnej. Celem studiów jest kształtowanie praktycznych umiejętności managerskich, wyposażenie w wiedzę i przygotowanie do pełnienia kierowniczych funkcji w biznesie i organizacjach społecznych, niezależnie od typu organizacji, czy branży, w której umiejętności te zostaną wykorzystane w przyszłości. W trakcie edukacji studenci nauczą się jak skutecznie kierować działem personalnym, jak tworzyć strategię personalną, oraz jak przeprowadzać konstruktywne zmiany. Program zakłada również rozwijanie wiedzy w zakresie coachingu, mentoringu, przywództwa i skutecznej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Absolwenci mogą uzyskać zatrudnienie jako specjaliści w działach HR, jako konsultanci w agencjach rekrutacyjnych i doradztwa personalnego, jako trenerzy w firmach szkoleniowych oraz jako liderzy i managerowie zarządzający podległymi pracownikami. Nasz program nauczania realizujemy z partnerami strategicznymi, którzy doskonale rozumieją współczesny rynek pracy, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. WYBRANE PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE: Zarządzanie organizacją Psychologia zachowań ludzkich Prawo pracy Strategiczne zarządzanie personelem Komunikacja interpersonalna Przywództwo Komunikacja wewnętrzna i na zewnątrz organizacji Planowanie, rekrutacja i zwalnianie pracowników Rozwijanie, motywowanie, ocenianie i wynagradzanie pracowników Przygotowywanie i realizacja programów szkoleniowych Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi Zarządzanie kompetencjami i talentami Kreowanie kultury organizacyjnej Coaching i mentoring Zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacja społeczna to: moduł wiedzy z zakresu teologii, psychologii, prawa i zarządzania moduł wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych we współczesnym kierowaniu ludźmi praktyki zawodowe w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach kościelnych


Czas trwania


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Teologiczno Społeczna
Adres:
ul. Wyborna 20, Warszawa

Lokalizacja