OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Opis studiów

Celem Studiów ma być wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności związane z szeroko rozumianą grafiką komputerową i wielorakimi możliwościami stosowania jej w edukacji, publikacjach prasowych, reklamie, prezentacjach multimedialnych oraz w tworzeniu serwisów Internetowych – w aspekcie edukacji informatycznej, komunikacji i informacji marketingowej. Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych kierunków plastyczno-pedagogicznych, plastycznych oraz innych kierunków humanistycznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczanie poszczególnych przedmiotów, które odbywać się będzie w oparciu o wykonywane przez studenta prace kontrolne i zdane egzaminy.


Czas trwania

2 semestry / 130 godzin


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Adres:
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Lublin
Jednostka:
Wydział Artystyczny
Adres Jednostki:
Al. Kraśnicka 2, Lublin

Lokalizacja