OK
Znajdź interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych

1. Kierunek

Wybierz z listy

2. MIEJSCE

Podaj miasto
lub wybierz województwo

3. SZCZEGÓŁY

Słowa kluczowe

Ilustracja i komiks z elementami concept art

Uniwersytet Zielonogórski | Wydział Artystyczny


Opis studiów

Słuchaczem studiów podyplomowych może być absolwent studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku. Po zakończeniu trwających dwa semestry zajęć osoby w nich uczestniczące nabywają umiejętności stanowiące połączenie ogólnohmanistycznej wiedzy o współczesnej kulturze wizualnej z praktyką własnej twórczości plastycznej. Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego ilustratora. Potrafi realizować i upowszechniać w różnorodnej postaci przekazy wizualne i medialne dla celów artystycznych, edukacyjnych i użytkowych. Program studiów obejmuje swoim zakresem zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne w mediach tradycyjnych oraz cyfrowych. Słuchacz nabywa wiedzę dotyczącą stosowania tradycyjnych narzędzi i technik malarskich i rysunkowych wraz z elementami grafiki warsztatowej. Zajęcia w zakresie nowych mediów obejmują: wykorzystanie programów graficznych i fotografii w pracy ilustratora, digital painting, ilustracje i wizualizacje 3D. Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju instytucjach i firmach wydawniczych, branży gier komputerowych oraz produkcji telewizyjnych i filmowych. Umiejętności ilustratora znajdują zastosowanie także w kształtowaniu aplikacji multimedialnych oraz tworzeniu prezentacji i stron internetowych. Absolwent potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w pracy indywidualnej i zespołowej poprzez odpowiednie zestawienie ze sobą proporcji pomiędzy wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.


Czas trwania

2 semestry


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Uniwersytet Zielonogórski
Adres:
ul. Licealna 9, Zielona Góra
Jednostka:
Wydział Artystyczny
Adres Jednostki:
ul. Wiśniowa 10 , Zielona Góra

Lokalizacja