OK

Jeśli szukasz interesujących Cię studiów podyplomowych skorzystaj z poniżych możliwości:


Miasto: Częstochowa | Województwo: śląskie | Kierunek: Historia

Opis studiów

Nowa propozycja Wydziału Filologiczno-Historycznego obejmuje studia interdyscyplinarne z obszaru nauk humanistycznych. Skierowane są one do osób zajmujących się szeroko rozumianą kulinarystyką: do restauratorów, właścicieli i menadżerów instytucji prowadzących jakikolwiek rodzaj usług gastronomicznych, krytyków kulinarnych, autorów i wydawców książek o tematyce kulinarnej, redaktorów działów kulinarnych w czasopismach i mediach radiowych, telewizyjnych oraz sieci, techników żywieniowych. Celem studiów jest wyposażenie słuchacza tychże studiów w umiejętności świadomego uczestniczenia w kulturze kulinarnej i wykorzystania narzędzi kulturoznawczych w konstruowaniu zjawisk kulinarnych: zarówno w praktyce gastronomicznej, jak na poziomie krytycznego odbioru. Podczas zajęć można zapoznać się z historią i kulturą jedzenia związanymi z rytuałami, społecznymi, geograficznymi i religijnymi kontekstami spożywania pokarmów i napojów. Antropologiczna refleksja pozwala spojrzeć na żywność, jak i na sam proces jedzenia jako na zjawisko komunikacyjne, w którym konieczne jest operowanie pewnymi kodami kulturowymi. Studia zamierzają także zwrócić uwagę na narracyjny charakter procesów kulinarnych związanych z przygotowaniem posiłku, jego spożywaniem, ale także z jego obudową: przestrzenią kulinarną, paratekstami z nim związanymi (menu, nazwy lokali), które można wykorzystać w strategiach marketingowych. Ponadto, studia przygotowują do pisania recenzji kulinarnych oraz opinii na temat restauracji, prowadzenia programów i blogów kulinarnych, projektowania menu, dokonywania "rewolucji kuchennych" ze względu na charakter obiektu gastronomicznego, tworzenia designu odpowiadającego założonej narracji lokalu itp.


Czas trwania

2 semestry / 310 godzin


Koszty

Szczegółowe informacja na uczelni


Dane Uczelni

Uczelnia:
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Adres:
ul. Waszyngtona 4/8, Częstochowa
Jednostka:
Wydział Filologiczno-Historyczny
Adres Jednostki:
al. Armii Krajowej 36a, Częstochowa

Lokalizacja