OK

Archiwum

Ranking Szkół Wyższych 2018 - Fundacja Perspektywy

Ranking Szkół Wyższych 2018 - Fundacja Perspektywy

Wydawnictwo PERSPEKTYWY ogłosiło wyniki tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych. To już 19. edycja rankingu, którego wyniki tradycyjnie ogłaszane są w maju. Wśród uczelni akademickich wygrały ex aequo Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, natomiast jeśli chodzi o uczelnie niepubliczne, podobnie jak w poprzednich latach, na czele znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy. Z kolei zwycięzcą rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Ranking Szkół Wyższych przygotowany przez Fundację PERSPEKTYWY to w praktyce cztery równoległe zestawienia, które odzwierciedlają pozycję różnych typów uczelni działających w ramach systemu edukacji wyższej w Polsce. W skład Rankingu Szkół Wyższych wchodzą: Ranking Uczelni Akademickich, które posiadają uprawnienia habilitacyjne lub uprawnienia do nadawani stopnia naukowego doktora i co najmniej 200 studentów stacjonarnych; Ranking Uczelni Niepublicznych obejmujący uczelnie kształcące na poziomie magisterskim, na których studiuje co najmniej 200 studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym; Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych uwzględniający wszystkie uczelnie zawodowe w Polsce oraz Ranking Kierunków Studiów prezentujący najpopularniejsze kierunki studiów.

Metodologia rankingów

Każda uczelnia oceniana jest w oparciu o różne kryteria. Dla uczelni akademickich jest to 7 kryteriów: prestiż (14%), innowacyjność (8%), potencjał naukowy (15%), efektywność naukowa (20%), warunki kształcenia (10%), umiędzynarodowienie studiów (15%), absolwenci na rynku pracy (17%). Dla uczelni niepublicznych kryteria oceny wyglądają nieco inaczej i są to: prestiż (10%), innowacyjność (8%), siła naukowa (30%), warunki kształcenia (15%), umiędzynarodowienie studiów (15%), absolwenci na rynku pracy (25%). Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe oceniane są pod względem następujących kryteriów: prestiż (10%), innowacyjność (8%), siła naukowa (30%), warunki kształcenia (10%), umiędzynarodowienie studiów (15%), absolwenci na rynku pracy (30%). Każdy z rankingów ma ponadto swój zestaw minimalnych kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby uczelnia została zakwalifikowana do zestawienia. Więcej na temat metodologii można przeczytać tutaj.

Wyniki rankingów

Ranking Uczelni Akademickich

1. Uniwersytet Warszawski (1. w 2017 r.)
1. Uniwersytet Jagielloński (1. w 2017 r.)
3. Politechnika Warszawska (3. w 2016 r.)

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich

1. Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy (1. w 2017 r.)
2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z Warszawy (2. w 2017 r.)
3. Uczelnia Łazarskiego (3. w 2017 r.)

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

1. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (1. w 2017 r.)
2. Akademia im. Jakuba z Paradyża (nie znalazłam w 2017 r.)
3. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (2. w 2017 r.)

Ranking Kierunków Studiów

I jeszcze parę zdań na temat Rankingu Kierunków Studiów PERSPEKTYWY 2018. Jest to uporządkowane zestawienie 68 (nie wiem czy się to nie zmieniło) najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych przez uczelnie wyższe w Polsce. Lista, w zależności od specyfiki danego kierunku, powstaje w oparciu o od 11 do 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów takich jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny oraz kryteria dodatkowe.. Różne są również wskaźniki wag poszczególnych kryteriów w zależności od specyfiki kierunku. Podobnie jak w 2017 roku na kierunku „Zarządzanie” triumfowała Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, drugie miejsce zajął Uniwersytet Warszawski a trzecie Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy.
Warto podkreślić, iż nowe wyzwania metodologiczne przy sporządzaniu rankingów postawi wejście w życie Ustawy 2.0, która stworzy nowe ramy dla funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce. Dotyczyć to będzie zwłaszcza Rankingu Kierunków Studiów. 

Z pełnymi wynikami rankingu można zapoznać się na stronie Wydawnictwa Perspektywy.


12 czerwca 2018 | Rankingi